ReadyPlanet.com
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประเภทการชำระ
ผู้ชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน


กฎหมายที่คนอยู่คอนโดต้องรู้... article

ปัจจุบัน การเดินทางไปมาในกรุงเทพมหานครคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เคยเจอรถยนต์ติดเลย   ปัญหารถติดเป็นปัญหาที่เกิดมาทับถมหลายสิบปีแล้ว  ทำให้คนวัยทำงานหลายคน ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน ซึ่งส่วนมากมักจะซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโด  เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะราคาถูกกว่าซื้อบ้าน  แต่ขณะเดียวกันการที่ท่านอาศํยอยู่ในคอนโดท่านก็มีกฏหมาย ข้อบังคับที่ให้ท่านปฏิบัติ โดยคนที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ  ก็คือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด นั่นเอง  ซึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดว่า เขามีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง

1.จัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด เช่น จ้างคนมาทำความสะอาดทรัพย์ส่วนกลาง  หรือบูรณะซ่อมแซม จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัย

2.ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยมติดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฏหมายและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

3.ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน มีอำนาจจัดการในกิจการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางได้ โดยไม่ต้องรอมติของที่ประชุมเจ้างของรวม เช่น กรณีหลังคารั่วหรือท่อนำประปาแตกต้องรีบจัดการซ่อมแซมโดยเร็ว

4.มีอำนาจหน้าที่ทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนนิติบุคค

5.มีอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวง

ฯลฯ

 
บทความกฎหมาย...

เหตุแห่งการฟ้องหย่า article
การจัดทำพินัยกรรม article
เช็ค..เด้งแล้วเป็นไง ??? article
เอกสารที่ใช้ในการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
สิทธิของผู้ต้องหา และของจำเลย article
หลักฐานที่ใช้ในการขอประกันตัวในคดีอาญา article
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม article