ReadyPlanet.com


ปรึกษา พรบ.จราจรทางบกหน่อยครับ


หากผมเป็นผู้โดยสารไปกับผู้ขับขี่ แล้วเจ้าพนักงานต้องการตรวจผมว่าเสพยาเสพติดหรือเปล่า เจ้าพนักงานจะสามารถกระทำได้ตาม มาตรา 43 ทวิ ววรค 2 หรือเปล่าครับ

หรือมี กฎหมายอื่นให้อำนาจเจ้าพนักงาน สามารถทดสอบผมได้ครับ

ขอบคุณมากครับผู้ตั้งกระทู้ worakit :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-09 21:55:29 IP : 119.207.223.31


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3391889)

 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ มาตรา 58/1 ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2545

 

มาตรา 58/1

ในกรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคลใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 อันเป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ

ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งให้รับ

การตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมกฎหมาย jollaw วันที่ตอบ 2013-09-09 22:26:25 IP : 171.99.130.153[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล