ReadyPlanet.com


มรดกที่ดิน


แม่เสียชีวิติแล้วมีที่ดินที่ยาย(ยายเสียแล้ว แม่เสียหลังยาย)แบ่งให้แม่และพี่นอ้งของแม่แต่โฉนดของยายยังไม่ได้แบ่งแยกกันแล้วลูกๆฃองแม่จะมีสิทธ์ได้ที่ดินของแม่รึเปล่าวค่ะ  (ตอนนี้โฉนดอยู่กับป้า)ผู้ตั้งกระทู้ 0806670008 :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-15 11:13:17 IP : 113.53.193.59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3286351)

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น คือ

(๑) ผู้สืบสันดาน

(๒) บิดามารดา

(๓)พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

(๔)พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

(๕) ปุ่ ย่า ตา ยาย

(๖) ลุง ป้า น้า อา

      คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา  ๑๖๓๕

ป.พ.พ.มาตรา  ๑๖๓๙   บัญญัติว่า  ถ้าบุคคลในซึ่งจะเป็นทายาทตามาตรา ๑๖๒๙(๑)(๓)(๔)หรือ(๖) ถึงแก่ความตาย หรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่  ถ้าผู้สืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย หรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกเช่นเดียวกัน ก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สิบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ และให้มีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะส่วนแบ่งองบุคคลเป็นรายๆ สืบต่อกันเช่นนี้จนหมดสาย

                     กรณีที่คุณยายของคุณเสียชีวิต ทรัพย์มรดกของคุณยายต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ตามป.พ.พ.มาตรา 1629  ซึ่งในกรณีนี้มีคุณแม่ของคุณและพี่น้องของแม่เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของคุณยาย   มีทรัพย์มรดกก็คือที่ดินเพียงแต่ยังไม่มีการแบ่งแยกโฉนดกันระหว่างทายาทโดยธรรมให้เสร็จสิ้น   หากต่อมาคุณแม่ของคุณเสียชีวิต  กฎหมายจึงให้ผู้สืบสันดารเข้าไปรับมรดกแทนที่ต่อจากคุณแม่คุณ ( ก็คือคุณคนหนึ่งแหละที่มีสิทธิ ) ตามกฎหมายเรียกว่าการสืบสิทธิ ครับ

                      ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ดินของคุณแม่ครับ   สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ     

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายธีรภัทร์ 081-566-6656 (ttapjan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-18 11:01:36 IP : 115.87.86.117[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล