ReadyPlanet.com


อายุความการบังคับคดี


มีกำหนดอายุความ การบังคับคดีมั๊ยคะ เช่นการฟ้องร้องขายทอดตลาดไปแล้ว มีส่วนต่าง + ดอกเบี้ย เรื่องนานมา 15 ปีแล้ว หรือไม่มีกาำหนดอายุความคะผู้ตั้งกระทู้ พิชญาสินี มีชัยโย (pitchayasine-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-03-28 10:30:34 IP : 223.205.156.225


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3414997)

                 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 271 “ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น”
                 เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย เรื่องการบังคับคดีก่อนครบ 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษา แล้วต่อมาจะมีการยึดทรัพย์สินของจำเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเกิน 10 ปีแล้ว ก็ยังยึดทรัพย์สินได้ตลอดไปไม่มีระยะเวลาแล้ว เพราะถือว่าเจ้าหนี้ได้ร้องขอให้บังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษา หรือหากมีการยึดทรัพย์  ภายใน 10 ปี  แต่การขายทอดตลาดอาจเกิน 10 ปีได้ เพราะได้กระทำการบังคับคดี ครบตามขั้นตอนที่ กฎหมายได้กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงาน jollaw วันที่ตอบ 2014-04-02 22:53:50 IP : 171.98.110.232[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล