ReadyPlanet.com


ปรึกษาเรื่องบ้าน


 สามีภรรยาแต่งงานกัน ได้จดทะเบียนสมรส พ่อและแม่ ของทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ ต่อมาได้ซื้อบ้านโดยบ้านเป็นชื่อของสามีคนเดียว ต่อมาสามีเสียชีวิต อยากทราบว่าบ้านหลังนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของ ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพ่อและแม่ของสามีผู้ตั้งกระทู้ วนิดา :: วันที่ลงประกาศ 2014-03-20 09:37:14 IP : 180.183.244.85


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3412595)

 ทายาทโดยธรรม มีหกลำดับ เท่านั้น และ ภายใต้บังคับ แห่ง มาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับ มีสิทธิได้รับมรดก ก่อนหลัง ดั่งต่อไปนี้ คือ
                    (๑) ผู้สืบสันดาน
                    (๒) บิดามารดา
                    (๓) พี่น้อง ร่วมบิดามารดา เดียวกัน
                    (๔) พี่น้อง ร่วมบิดา หรือ ร่วมมารดา เดียวกัน
                    (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
                    (๖) ลุง ป้า น้า อา


ปพพ  มาตรา 1635    ลำดับ และ ส่วนแบ่ง ของคู่สมรส ที่ยังมีชีวิตอยู่ ในการรับมรดก ของผู้ตายนั้น ให้เป็นไป ดั่งต่อไปนี้
                    (๑) ถ้า มีทายาท ตาม
มาตรา ๑๖๒๙(๑) ซึ่ง ยังมีชีวิตอยู่ หรือ มีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่สมรส ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่ง เสมือนหนึ่งว่า ตนเป็นทายาท ชั้นบุตร
                    (๒) ถ้า มีทายาท ตาม
มาตรา ๑๖๒๙(๓) และ ทายาทนั้น ยังมีชีวิตอยู่ หรือ มีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้า ไม่มีทายาท ตาม มาตรา ๑๖๒๙(๑) แต่มี ทายาท ตาม มาตรา ๑๖๒๙(๒) แล้วแต่กรณี คู่สมรส ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้รับมรดก กึ่งหนึ่ง
                    (๓) ถ้า มีทายาท ตาม
มาตรา ๑๖๒๙(๔) หรือ (๖) และ ทายาทนั้น ยังมีชีวิตอยู่ หรือ มีผู้รับมรดกแทนที่  หรือ มีทายาท ตาม มาตรา ๑๖๒๙(๕) แล้วแต่กรณี คู่สมรส ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดก สองส่วนในสาม
                    (๔) ถ้า ไม่มีทายาท ดั่งที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรส ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้รับมรดก ทั้งหมด

ดังนั้น เมื่อบ้านหลังดังกล่าวได้มภายหลังจาก  บ้านย่อมเป็นสินสมรส   ที่ต้องถือว่าสามาและภรรยามีส่วนคนละกึ่งหนึ่งในบ้านหลังดังกล่าสเมื่อสามีเสียชีวิต  ทรัพย์หรือบ้านในเฉพาะส่วนที่เป็นของสามีเท่านั้น ที่จะตกเปนมรดกของสามี  เมื่อส่วนที่เป็นมรดกของผู้ตาย จึงต้อนำมาแบ่งกันระหว่าง ทายาทโดยธรรม ตาม ลำดับ  ในกรณี  นี้  ได้แก่  บิดา  มารดา   และภรรยา กึ่งหนึ่ง ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงาน jollaw วันที่ตอบ 2014-03-21 01:29:30 IP : 171.98.110.232[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล