ReadyPlanet.com


ที่ดิน


 เมื่อประมาณปีที่แล้วได้ซื้อที่ดิน 2 ไร่ แต่ยังไม่ได้โฉนด เพราะต้องรอทางเจ้าของที่แบ่งโฉนด(มีทั้งหมด 7 ไร่)ออกมาก่อน และทางผมได้จ่ายเงินค่าที่ดินไปแล้ว ได้ทำสัญญาไว้ โดยใช้โฉนดที่เป็น 7 ไร่ ไว้ หลังจากแบ่งโฉนดออกมาแล้วทางเจ้าของที่ได้บ่ายเบี่ยงการนำโฉนดมาโอนชื่อให้ พอมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ ได้รู้ความจริงว่าทางเจ้าของที่ได้เอาที่ดินสองไร่ ไปจำนองกับผู้อื่นและหลุดจำนองไปแล้ว ผมอยากจะทราบว่ามีทางที่จะได้คืนไหมครับ ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ Dekchai Junjao (dekchaijunjao-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-02-16 14:44:35 IP : 119.42.113.23


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3410428)

       ในกรณีนี้ มีกฎหมายที่อาจนำมาปรับใช้ได้ดังนี้ค่ะ   

          มาตรา 456 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไซร้ ท่านว่าเป็นโมฆะวิธีนี้ให้ ใช้ถึงซื้อขายเรือกำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะ ด้วย
อนึ่งสัญญาจะขายหรือจะซื้อทรัพย์สินอย่างใด ๆ ดั่งว่ามานี้ก็ดี คำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินเช่นว่านั้นก็ดี ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น หนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านให้ใช้บังคับถึงสัญญา ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาห้าร้อยบาท หรือกว่า นั้นขึ้นไปด้วย

มาตรา 1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคล ภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว
มาตรา 1300 ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอัน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของ ตนได้อยู่ก่อนไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมี ค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้ เพิกถอนทะเบียนไม่ได้

          ในกรณีของคุณนั้น  หากพิสูจน์ได้ว่า ผู้รับจำนองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก สุจริต และเสียค่าตอบแทน  คุณก็ไม่อาจเพิกถอนการจดทะเบียนระหว่างผู้ขายกับผู้รับจำนองได้   แต่ระหว่างคุณ กับผู้ขาย  ยังคงมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขาย  คือ เรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงาน JOLLAW วันที่ตอบ 2014-02-21 14:45:28 IP : 58.11.140.213[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล