ReadyPlanet.com


โดนโกงที่ดินโดยสัญญาซื้อขายไม่เป็นธรรม


ครอบครัวผมมีที่ดินหนึ่งแปลงแต่เป็นการครอบครองทำกิน(ไม่ชัด) มีคนข้างบ้านเขาเป็นนายหน้าขายที่ดิน มาที่บ้านบ่อยแล้วคุยกับพ่อผมบ่อยมากจนสนิทกับที่บ้าน แล้วมาขอซื้อที่ดิน 1 ไร่จากพ่อ(อายุประมาณ 60 กว่าปี) พ่อบอกไม่ขายถ้าจะขายก็ไร๋ละ 3แสน แต่เขาบอกว่าไม่มีเงินพอ จึงตกลงกันว่าจะซื้อกันในราคาไร่ละ5หมืน 1 ไร่ แต่พอทำสัญญากลับระบุในสัญญาว่าซื้อขายกัน 3ไร่ และจ่ายค่ามัดจำ 5หมื่น ส่วนที่เหลือให้จ่ายเมื่อมีเงินและที่สำคัญห้ามมิให้ลูกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้ขอเรียนถามดังนี้

1. การทำสัญญากันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยหรือไม่

2. การทำสัญญาแบบผูกมัดไม่รู้ว่าจะจ่ายวันไหนมีด้วยหรือครับ

3. การทำสัญญาที่ไม่เป็นโมฆะนั้นจะต้องทำกันที่สำนักงาน/มีพยาน/มีแสตมป์ประทับตราด้วยหรือไม่

4.การเขียนหรือพิมพ์สํญญาเองนั้นมีกฎหมายบังคับคดีไหมครับผู้ตั้งกระทู้ จากคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-22 11:33:50 IP : 118.174.97.90


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3264036)

ขอตอบข้อซักถามดังนี้นะครับ

1. การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะนั้นถูกต้องแล้วครับ เราเรียกกันว่าความสามารถในการทำสัญญา คือ เข้าใจในสิ่งที่ทำ รู้ว่ากำลังกระทำสิ่งใกอยู่ สิ่งที่จะทำให้สัญญานั้นเป็นเป็นอันใช้ไม่ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เช่นเรื่องความสามารถของผู้ที่แสดงเจตนาทำสัญญา และ เรื่องความเข้าใจหรือความสำคัญผิดในสิ่งที่กระทำ ครับ

2. การทำสัญญาจะซื้อจะขายนั้น ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น หากมีการวางมัดจำไว้ สัญญานั้นก็มีผลใช้บังคับได้ แต่ต้องไม่เป็นทางที่เสียเปรียบแก่ลูกหนี้จนเกินไป สัญญาต้องมีการกำหนดวันที่ชำระหนี้ ดังนั้นในกรณีนี้ ต้องทำเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาที่ได้ทำขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องอ่านสัญญาด้วยว่าการบอกเลิกสัญญานั้นมีได้ในกรณีใดบ้าง

3.การทำสัญญานั้น สามารถกระทำได้ทุกที่ครับ เป็นเรื่องของความสามารถของคู่สัญญา ไม่จำเป็นต้องปิดอากรแสตมป์ก็ใช้บังคับกันได้ แต่ความเป็นโมฆะนั้นได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ว่าต้องเป็นโดยผลของกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ว่าสิ่งใดทท่ทำแล้วเป็นโมฆะครับ

4. การเขียนหรือพิมพ์สัญญาเอง นั้นสามารถกระทำได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วย เพราะมีผลในเรื่องของการนำสัญญานั้นมาฟ้องร้องบังคับคดีครับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงาน 0815666656(สุ) วันที่ตอบ 2010-10-23 15:03:57 IP : 124.120.19.3


ความคิดเห็นที่ 2 (3294438)

สอบถาม สัญญาซื้อขายที่ดิน ที่มีการระบุว่าถ้าไม่ขายให้ภายในกำหนด 3 เดือนผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่าย 1/4เท่าของราคาซื้อขาย

และเมื่อผู้ขายติดต่อการรางวัดที่ดินพร้อมเตรียมเอกสารขาย ซึ่งทราบแล้วว่าไม่ทันกำหนดเพราะเหตุผลตามระยะเวลาของทางราชการ การขายจะเลยกำหนด 3 เดือน ด้วยความสัตย์จริงที่ผู้ขายมิได้ทราบเรื่องนี้มาก่อน และต้องการขายจริงตามที่ได้ตกลงราคาไว้

กรณีนี้ ผู้ซื้อทำธุรกิจซื้อขายที่ดิน ที่ทำสัญญาลักษณะดังกล่าวที่ระบุวันเวลาไว้ตามแจ้งนั้น มีผลเรียกร้องเงินกรณีขายไม่ทันกำหนดด้วยเหตุจากเวลาของราชการ หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น 1123 วันที่ตอบ 2011-06-14 21:42:49 IP : 58.9.236.75


ความคิดเห็นที่ 3 (3323309)

ซื้อที่ดินแล้วถูกโกง เรืองมีอยู่ว่า คูณพ่อได้ซื้อที่ดินส่วนยางหนึ่งแปลงจำนวน แปดไร่สามงาน ในราคา หนึ่งแสนแปดหมื่นบามถ้วน เมื่อปี 2545 โดยทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำที่บ้านโดยมีผู้ขาย ผู้ซื้อ และพยาน มีผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านอีกสองคนเป็นพยาน โดยจ่ายเงินมัดจำจำนวน สองหมื่นบาทถ้วน โดยในสัญญาเขียนว่า ผู้ซื้อจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือเป็นจำนวน160,000 บาททันที่ในวันที่ได้รับเงินค่าที่ดินถูกตัดถนนสี่เลนย์จากกรมทางหลวงถ้าผู้ซื้อผิดสัญญาผู้ขายจะยึดเงินมัดจำและทรัพย์สินที่กระทำลงในที่ดินแปลงที่ นส..เลขที่.. ถ้าเกิดว่าไม่ตัดถนนสีเลนส์เลื่อการจ่ายเงินไปได้อีก 1 เดือน

   เมื่อพ่อได้เงินจากการถูกตัดถนนสี่เสนส์แล้ว ก็จะจ่ายให้ผู้ขายแต่กลับตามหาผู้ขายไม่เจอไม่รู้จะไปจ่ายที่ใคร ตามหาเกือบ 8 ปี ก็เจอผู้ขาย เขาบอกว่าเขานำโฉนดไปจำนำธนาคารแล้ว ถึงตอนนี่เป็นเวลา 10 ปีแล้ว

ช่วยตอบด้วยควรจะทำยังไงต่อไป

หมายเหตุ    ที่ดินที่ถูกต้ดสี่เลนส์ไม่ไช่แปลงที่ซื้อแต่เป็นแปลต่างหากของผู้ซื้อ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกสาว (tee-dot-008-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-11 10:03:24 IP : 110.49.240.52


ความคิดเห็นที่ 4 (3348290)

ขอปรึกษาค่ะ  คุณแม่ทำสัญญาซื้อที่ดินแถวบางปู  ได้วางมัดจำ และผ่อนชำระเป็นรายเดือน มีหลักฐานครบ  ชำระมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี  มีสัญญา มีใบเสร็จครบ  ต่อมาภายหลัง จะเทเงินจำนวน 20,00.- สุดท้าย และเรียกให้เจ้าของที่ดินมาทำเรื่องโอน  แต่ปรากฎว่าที่ดินถูกขายไปแล้ว  หลัง  4  เดือน  นับแต่วันทำสัญญา กับคุณแม่  เราก็ผ่อนมาตลอด  ไม่ทราบเรื่อง  มาทราบ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเกือบ 5 ปี 

แบบนี้  เจ้าของที่ดิน เข้าข่าย เจตนาช่อโกง หรือไม่ค่ะ  เพราะคุณแม่ไปแจ้งความ ที่ สน. ตำหรุ  ตำรวจไม่รับแจ้ง  บอกให้ไปจ้างทนายฟ้องเอา   ดิฉันคิดว่า  เจตนาช่อโกง  น่าจะแจ้งความได้  แต่ตำรวจปฏิเสธ 

เหตุการณ์นี้ ต้องทำอย่างไรดีค่ะ  ไปไม่เป็นเลยค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา  ณ  ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแหม่ม วันที่ตอบ 2012-08-21 12:00:02 IP : 172.16.1.41


ความคิดเห็นที่ 5 (3401057)

ขอคำปรึกษาด้วยครับ คุณตาอายุ 90 กว่าปี ต้องการจำนองที่กับธนาคารแล้วได้ให้หลานสาว อายุประมาณ 50 ปี ดำเนินการแทนโดยได้โอนโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง ให้เป็นชื่อของหลานสาว แต่หลานสาวไม่ผ่านการพิจารณาของธนาคาร เพราะขาดเอกสารของคู่สมรส และไม่สามารถติดตามหาคู่สมรสได้และเมื่อทวงถามโฉนดที่ดินคืน หลานสาวไม่ยอมคืนให้ และได้ทะเลาะกันมาตลอด ไม่ยอมโอนโฉนดคืน และท้าทายให้ไปฟ้องศาล กรณีนี้ จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ให้ได้โฉนดที่ดินคืนมาให้กับคุณตา  ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น peam (makam111-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-16 21:29:14 IP : 183.89.108.200


ความคิดเห็นที่ 6 (3606974)

 ต้องการสอบถามค่ะ เรื่องนี้พึ่งเกิดกับครอบครับครัวผมครับ เนื่องจาก เรื่องมีอยู่ว่า แม่ของผมจะขายที่ดินแปลงหนึ่งในราคา 1,000,000 บาท โดยที่คนซื้อนั้นจ่ายค่ามัดจำมาเป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท แต่ไม่ได้ทำสัญญาการซื้อขายที่ดิน แต่มีเพียงการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเขียนระบุว่าได้เอาเงินไปจำนวน 330,000 บาท แล้วก็มีวงเล็บว่าเอาโฉนดที่ดินมาค้ำประกัน และก็มีพยานเซ็นค้ำประกัน เพราะว่าโฉนดที่ดินแม่ผมตอนแรกนั้นทำสัญญาซื้อขายไม่ได้ แต่พอวันโอนได้ ก็ตกลงกันว่าจะนำเงินที่เหลือมาจ่ายทั้งหมด แต่ความเป็นจริงผู้ซื้อไม่ทำตามสัญญากับจ่ายเงินเพียงแค่ 400,000 บาท แล้วก็บังคับให้แม่ผมโอน แต่แม่ผมไม่โอนเพราะว่าเขายังจ่าบเงินไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ แล้วเค้าก็อ้างว่า ได้พูดตกลงกันว่าแม่ผมจำผิด ที่พูดกันไว้ นั้นเป๋นราคา750,000 บาท แต่แม่ผมยืนยันว่าได้พูดตกลงกันไว้ที่1,000,000 บาท และแม่ก็ไปถามพยาน พยานก็ยืนยันว่าตินตกลงกันไว้นั้น เป็นจำนวนเงิน 1,000,00 บาท หลังจากนั้น คนซื้อก็โวยวายว่าไม่ซื้อ พร้อมทั้งจะเอาทนายมาฟ้อง และอีกอย่างยังบอกให้เราคืนเงินมัดจำ พร้อมดอกเบี้ย อยู่ดีๆแม่ผมก็กลับกลายเป็นหนี้ รบกวนปรึกษาหน่อยครับ ผมสงสารแม่ไม่รู้จะทำยังไงดี

ผู้แสดงความคิดเห็น ต่อ (sunserneto-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-10 11:43:32 IP : 182.232.144.248


ความคิดเห็นที่ 7 (4091717)

 สอบถามนะค่ะ

พอดีเจ้าของที่ดินเป็นพ่อแฟนค่ะ ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน 500000 บาท มีการชำระเงินค่ามันจำล่วงหน้า เป็นเงิน 150000 บาท คงข้างอีก 350000 บาท กำหนดชำระวันที่ 5 ธันวาคม คือวันนี้ ( 5/12/2560 ) ส่วนคนทำสัญญาเป็นหลานค่ะ เราสามารถริบเงินค่ามัดจำได้ไหมค่ะ เพราะทางหลานสาวอ้างว่าที่ดินไม่ครบ ( ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น หลานสาวได้เงินจากนายทุนมาด้วยหลานสาวหน้าจะเป็นยายหน้า เพราะนายทุนอ้างว่ามีการโอนเงินครบตามจำนวนทีาตกลงกันกับผู้ขาย ( พ่อแฟน ) แต่หลานสาว ( นายหน้า ) ไม่ยอมน้ำเงินมชำระให้ในวันที่กำหนด

ผู้แสดงความคิดเห็น นิภาพร (mikiko_aor-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-12-05 19:05:47 IP : 1.46.42.80


ความคิดเห็นที่ 8 (4091718)

 สอบถามนะค่ะ

พอดีเจ้าของที่ดินเป็นพ่อแฟนค่ะ ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน 500000 บาท มีการชำระเงินค่ามันจำล่วงหน้า เป็นเงิน 150000 บาท คงข้างอีก 350000 บาท กำหนดชำระวันที่ 5 ธันวาคม คือวันนี้ ( 5/12/2560 ) ส่วนคนทำสัญญาเป็นหลานค่ะ เราสามารถริบเงินค่ามัดจำได้ไหมค่ะ เพราะทางหลานสาวอ้างว่าที่ดินไม่ครบ ( ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น หลานสาวได้เงินจากนายทุนมาด้วยหลานสาวหน้าจะเป็นยายหน้า เพราะนายทุนอ้างว่ามีการโอนเงินครบตามจำนวนทีาตกลงกันกับผู้ขาย ( พ่อแฟน ) แต่หลานสาว ( นายหน้า ) ไม่ยอมน้ำเงินมชำระให้ในวันที่กำหนด

ผู้แสดงความคิดเห็น นิภาพร (mikiko_aor-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-12-05 19:06:51 IP : 1.46.42.80[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล