ReadyPlanet.com


เหตุในการเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร


ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/8 ให้ศาลสั่งเพิกถอนผู้ปกครองในกรณ๊ต่อไปนี้

1.ผู้ปกครองละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่ เช่น ละเลยไม่ปกครองดูแล  และให้การศึกษาแก่ผู้อยู่ในความปกครอง  หรือไม่ทำการเกี่ยวกับทรัพย์ต่าง ๆ

2.ผู้ปกครองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่  เช่น ทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์เป็นเหตุให้ผู้เยาว์เสียหาย  เช่น นำเงินผู้เยาว์ไปให้ผู้อื่นกู้โดยมิได้ทำสัญญากู้ไว้

3.ผู้ปกครองใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

4.ผู้ปกครองประพฤติมิชอบซึ่งไม่สมควรแก่หน้าที่เช่น ผู้ปกครองเล่นการพนัน กินเหล้าเมายาเป้นอาจิณ  ทำผิดลักทรัพย์ วิงราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ค้ายาเสพติด  ติดยาเสพติด ฯลฯ

5.ผู้ปกครองหย่อนความสามรถในหน้าที่จนน่าจะเป็นเหตุแก่ประโยชน์ของผู้อยู่ในปกครอง

6.มีกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา 1587(3)(4)(5)ผู้ตั้งกระทู้ ทนายเสริม :: วันที่ลงประกาศ 2010-07-23 10:55:49 IP : 58.136.48.162


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล