ReadyPlanet.com


กฏหมายเกี่ยวกับสินสอด ( โดยทนายเสริม )


ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1437 วรรคสาม บัญญํติว่า  " สินสอด เป็ทรัพย์ซึ่งฝ่ายชายให้แก่บืดามารดา   ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี  เพื่อตอบแทนการที่หญิงนั้นยอมสมรส     ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง   หรือดโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ    ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายมีสิทธิเรียกสินสอดคืนได้  "

              -  คำว่า สินสอด นั้นในสมัยโบราณนั้นเดิมเรียกว่า " ค่าสินหัวบัวนาง" เพราะเหตุว่าการให้สินสอดนั้นเป็นการให้แก่บืดามารดาหญฺงเพื่อตอบแทนในการที่หญิงนั้นยินยอมสมรสด้วย  และการตกลงให้สินสอดนั้นกฏหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้จึงสามารถตกลงด้วยวาจาเกี่ยวกับการให้สินสอดได้

             - เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงเพื่อขอขมาเนื่องจากชายได้พาหญิงหนีไปอยู่ด้วยกันโดยไม่มีการสู่ขอตามประเพณีไม่ถือว่าเงินนั้นเป็นสินสอดครับ

               - การให้ทรัพย์สินแก่บิดามารดาของหญิงในพิธรแต่งงานธรรมดาเพื่ออยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะบเบียนสมรส  ย่อมไม่ใช่สินสมรส

                                        กรณีต่อไปนี้ชายเรียกสินสอดคืนได้

1. ถ้าไม่มีการสมรสโดยเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง หรือ

 - เช่น หญิงเป็นโรคติดต่อร้ายแรง   หญิงมีสภาพแห่งกายพิการไม่อาจร่วมประเวณีได้ หรือหญิงเป็นผู้สำส่อนทางเพศ  ( ขอประทานโทษนะครับ ถ้อยดังกล่าวอาจเป็นคำไม่สภาพ แต่เนื่องจากถ้อยดังกล่าวเป็นถ้อยของกฏหมาย ผมจึงมีความจำเป็นจะต้องนำเสนอครับ )

2.ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น 

- เช่น หญิงชายประกอบพิธีแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้ว  หญิงไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับชาย เป็นต้นผู้ตั้งกระทู้ ทนายเสริม :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-30 12:02:33 IP : 58.136.48.27


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3215494)

สอบถามปัญหาหน่อยนะคะ

หญิงชายมีการหมั้นหมายเกิดขึ้น โดยกำหนดว่าจะแต่งงานกัน แต่ภายหลังเกิดเรื่อง..ที่ญาติฝ่ายชายบอกปัดไปว่าจะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้น (เนื่องจากคิดว่าฝ่ายหญิงไม่มีน้ำใจกับฝ่ายชาย) ฝ่ายหญิงมีสิทธิเรียกร้อง ได้อย่างไรบ้าง

สินสอดที่บอกกล่าวไว้ในวันหมั้นหมายสามารถฟ้องร้องเรียกคืนเป็นค่าความเสียหายที่ฝ่ายชายต้องชดเชยให้กับฝ่ายหญิงได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น กกกกกก วันที่ตอบ 2010-09-17 18:41:08 IP : 111.84.132.241


ความคิดเห็นที่ 2 (3328845)

ช่วยตอบหน่อยนะคะ

  การที่ฝ่ายชายให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอฝ่ายหญิงแล้วได้มีการตกลงในเรื่องของสินสอดทองหมั้นแล้วแต่ว่ายังไม่มีการวางสินสอดทองหมั้นไว้ให้กับฝ่ายหญิงและได้มีการกำหนดวันจัดงานแต่งขึ้น มีการพิมพ์การด์เชิญแขกเรียบร้อยแล้ว มีการทำสัญญาว่าจ้างจัดงานแล้วบางส่วน แต่ฝ่ายชายดันไปคบหากับผู้หญิงอื่นก่อนที่จะถึงกำหนดวันแต่งงาน อย่างนี้ฝ่ายหญิงจะเรียกร้องอะไรได้มั้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้หญิง วันที่ตอบ 2012-04-11 22:48:00 IP : 49.230.65.114[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล