ReadyPlanet.com


เงินออกจากงาน


 ดิฉันได้ลาออกจากงานมาเป็นเวลา"7 เดือนเต็ม เงินออกจากงานที่จะได้รับแบ่ง เป็น 2 ส่วนคือ 1. เงินบำเหน็จและเงินชดเชยที่ไม่ได้ลาพักร้อน 2.เงินสะสมและดอกเบี้ย ในส่วนแรกได้รับแล้วตอนออกจากงานได้ 4 เดือน ทางดิฉันได้ทวงถามในส่วนที่สอง แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยจากทางบริษัท นอกจากให้รอ อย่างไม่รู้กำหนด ในทางกฏหมายสามารถ กระทำการใดๆ.ให้บริษัทจ่ายเงิน ให้ได้ไหม หรือจ่ายเป็นดอกเบี้ย ในการจ่ายเงินล่าช้าได้ไหม เนื่อจากต้องออกจากงานเพราะแรงกดดัน และไม่มีงานรองรับ และมีโรคประจำตัวด้วย จึงต้องเงินในส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่าย อย่างมาก ขอความกรุณาผู้รู้ ช่วยตอบปัญหา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งผู้ตั้งกระทู้ วรีพร ( Sud_suddee-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-06 19:26:49 IP : 125.25.98.117


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล