ReadyPlanet.com


เหตุที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ดังนี้


1.ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

2.ลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

3.ลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเยหายอย่างร้ายแรง

4. ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว( หนังสือเตือนใช้บังคับได้เพียง 1 ปี )  เว้นแต่กรณีร้ายแรง

5. ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ 3 วัน ติดต่อกัน

 ผู้ตั้งกระทู้ ทนายเสริม :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-19 15:10:28 IP : 58.136.48.93


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล