ReadyPlanet.com


หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ อย่างไร


หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ ดังนี้

1 หนี้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป

1.1 ต้องมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร และ

    ลูกหนี้นั้นไม่จ่าย เพราะเหตุตาย  สาบสูป และไม่มีทรัพย์ใด ๆ จะชำระให้ หรือ ลูกหนี้เลิกกิจการ

1.2ได้มีการฟ้องลูกหนี้และมีการออกคำบังคับแล้ว และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้

1.3 ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย หรือยื่นคำรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

 

2. หนี้ตั้งแต่ 500,000 บาท  ลงมาถึง 100,000 บาท

2.1 ต้องได้มีการดำเนินการตามข้อ.1.1. แล้ว

2.2 และได้ดำเนินการฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้ว

2.3 ยื่นฟ้องปีไหนให้ตัดหนี้สูญภายในปีนั้น

 

3.หนี้ตั้งแต่ 99,999 บาท ลงมาถึง 1 บาท

3.1 ให้ออกโนตีสทวง พร้อมใบไปรษณีย์ตอบรับ

ที่กล่าวมาเป็นเพียงหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดหนี้สูญ โดยหนี้สูญนั้นจะต้องดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดหนี้ผู้ตั้งกระทู้ ทนายเสริม :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-24 16:07:52 IP : 58.136.48.172


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล