ReadyPlanet.com


วิธีขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ( ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม)


นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องยื่นขึ้นทะเบียนลูกจ้างต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่  โดยจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน   มิฉะนั้น นายจ้างอาจต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   ครับ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ มีดังนี้

1. กรอกแบบ ฟอร์ม สปส 1-01

2 แนบสำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและทะเบียนบ้าน  กรณีเป็นบริษัทหรือห้างให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท ถ้าเป็นคณะบุคคลหรือห้างสามัญก็ให้แนบเอกสารสัญญา

3 แนบสำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง

4 แนบแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

5 กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

6  แนบรายละเอียดค่าจ้าง /เงินเดือนของลูกจ้าง

7 กรอกแบบฟอร์มแบบนำส่ง 1-02  เพื่อส่งสำนักงานประกันสังคมต่อไป

              ที่กล่าวมาขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ก็ไม่ยากครับ หากท่านทำแล้วติดปัญหาหรือต้องการความช่วยอะไรก็ติดต่อมาได้ครับผู้ตั้งกระทู้ ทนายเสริม :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-24 15:44:23 IP : 58.136.48.172


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3322416)

 การขึ้นทะเบียนนายจ้างต้องขึ้นตามเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่เท่านั้น..หรือขึ้นได้ทุกเขตทั่วประเทศ

เช่นบริษัทจดทะเบียนที่เขตคลองสามวา สามารถมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมสมุทรปราการ

ได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ทิวา วันที่ตอบ 2012-03-05 20:51:07 IP : 124.122.73.198


ความคิดเห็นที่ 2 (3372257)

 การขึ้นทะเบียนประกันสังคมลูกจ้างครั้งแรก  มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใ้ช้จ่ายเท่าไรคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประภา วันที่ตอบ 2013-03-08 16:12:28 IP : 125.27.44.142


ความคิดเห็นที่ 3 (3443432)

  การขึ้นทะเบียนประกันสังคมลูกจ้างครั้งแรก  มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใ้ช้จ่ายเท่าไรคะ 

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น K (hmamahahma-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-13 12:33:38 IP : 61.90.239.3


ความคิดเห็นที่ 4 (3443433)

  การขึ้นทะเบียนประกันสังคมลูกจ้างครั้งแรก  มีค่าธรรมเนียม หรือค่าใ้ช้จ่ายเท่าไรคะ 

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น K วันที่ตอบ 2016-06-13 12:33:50 IP : 61.90.239.3


ความคิดเห็นที่ 5 (4038972)

 ทำงานมาเกือบ2เดือนแร้วค่ะ แร้วก็พึ่งตรวจว่าตัวเองท้อง แบบนี้ประกันสังคมจ่ายให้ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ภูริชญา ใจน้ำ วันที่ตอบ 2017-02-22 16:51:14 IP : 49.230.29.245


ความคิดเห็นที่ 6 (4051200)

 สอบถามหน่อยคะ ถ้าที่ประกอบอาชีพร้านอาหาร ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้างจะได้ประกันสังคมมาตรา 39หรือ 40 คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เหมียว วันที่ตอบ 2017-04-27 15:50:15 IP : 182.232.243.231


ความคิดเห็นที่ 7 (4063212)

 ทำงานมาจะถึงปีแล้ว หักค่าประกันสังคมทุกเดือน แต่ยังไม่ทำให้ พึ่งยื่นไปเดือนก่อน แล้วหลายเดือนที่ผ่านมา เขาคิดค่าอะไรคับ ต้องเสียเงินล่วงหน้าก่อนที่เราจะทำบัตรประกันสังคมได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาติศิริ (tabow2534-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-07-04 03:19:24 IP : 223.24.149.223


ความคิดเห็นที่ 8 (4073367)

 นายจ้างไปขึ้นทะเบียน  เอกสารของผู้ให้ใช้พื้นที่ประกอบกิจการ ผู้ให้เช้า ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านต้องทำอย่างไร   ถ้าไม่แนบสัญญาซื้อขายแล้วใช้อย่างอื่นได้ไหม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณเล็ก (sutisanan59-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-08-22 15:09:52 IP : 124.120.218.194


ความคิดเห็นที่ 9 (4077822)

ขอรายละเอียดพนักงานทั้งหมดตั้งแต่การจดทะเบียนครั้งแรกของร้าน......... เราต้องเขียนรายละเอียดแจ้งขอเอกสารแบบไหนค่ะ

มีตัวอยาางให้ดูมั้ยค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไก่ (poy-pae_kk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-09-14 11:59:30 IP : 223.204.250.134


ความคิดเห็นที่ 10 (4090490)

 กรณีต้องการเพิ่มชื่อลูกจ้างรายใหม่ต้องยื่นแบบฟอร์มใหม่ทั้งหมดหรือไม่คะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุพรรณี (หนทหนทหนหน5-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-28 10:30:31 IP : 124.122.123.1[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล