ReadyPlanet.com


ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระเงินแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระ เจ้าหนี้ต้องดำเนินการดังนี้ ( โดยทนายเสริม )


เจ้าหนี้จะต้องทำการบังคับคดีต่อไป โดยก่อนทำการบังคับคดีนั้น เจ้าหนี้ต้องสืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ก่อน โดยตรวจสอบจากสำนักงานที่ดิน   ตรวจสอบที่สำนักงานเขต    ตรวจสอบกับธนาคาร   ตรวจสอบประกันสังคม  ฯลฯ หลังจากนั้นจึงค่อยการทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อไป ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ต้องไปตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดี ฯ จังหวัด ( กรณีอยู่ต่างจังหวัด ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1,500 - 2,500  บาท 

2. เมื่อมีการตั้งเรื่องแล้ว เจ้าหนี้ต้องไปนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ ( กรณีที่ต้องไปยึดทรัพย์สินที่เป้ฯสิ่งของ ฯ  ) ถ้าเป็นการยึดที่ดินหรือลิ่งปลูกสร้างสามารถยึดทรัพย์ ณ ที่ทำการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคันฯ  ได้ครับ  หรือกรณีเป็นการอายัดเงินเดือน  เจ้าหนี้สามารถทำเรื่องอายัด ณ ที่ทำการ ฯ  ได้ครับ 

3. หลังจากดำเนินการตามข้อง2 แล้ว กรมบังคับคดีฯหรือสำนักงานบังคับคดี  ฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อให้ทราบถึงการยึดหรืออายัด   จากนั้นเจ้าหนี้ต้องคอยติดตามว่าเงินที่ทำการอายัดมานั้น เจ้าหนี้สามารถไปรับได้หรือยัง  หรือสอบถามว่าทรัพย์สินที่ยึดมานั้นจะทำการขายทอดตลาดเมื่อไหร่ผู้ตั้งกระทู้ ทนายเสริม :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-11 16:46:46


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล