ReadyPlanet.com


ความผิดหมิ่นฐานประมาท ,ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ,ดุหมิ่นซึ่งหน้า


ความผิดที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ล้วนเป็นความผิดที่ใช้ปากในการกระทำความผิด   เพียงแต่แตกต่างกันในองค์ประกอบของจำนวนบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง     ซึ่งแต่ละความผิดก็มีองค์องค์แตกต่างกันเล็กน้อย     โดยตามประมวลกฏหมายอาญาได้กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,ดูหมิ่นซึ่งหน้า ไว้ดังนี้

มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ตั้งกระทู้ ทนายเสริม :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-11 14:26:01


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล