ReadyPlanet.com


ทำสัญญาหาย


กู้เงินไว้  แต่เจ้าหนี้ทำสัญญาเงินกู้หาย  ถ้าเอาเงินไปชำระหมดแล้ว  ทำอย่างไรเราจึงจะมีหลักฐานที่แสดงว่า เราได้ชำระหนี้หมดแล้ว  จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเองได้หรือไม่  และให้เจ้าหนี้เซ็นต์รับรอง  และข้อความที่ทำขึ้นใหม่จะต้องเขียนอย่างไรจึงจะรัดกุม  ขอบคุณมากค่ะผู้ตั้งกระทู้ aay :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-24 18:10:07


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1472592)

ตามป.พ.พ.มาตรา 653 วรรคสอง  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว  หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

           หากผู้กู้ได้ชำระหนี้ให้กับผู้ให้กู้หมดแล้ว ข้อแนะนำคือ

1. ให้ผู้กู้ออกหลักฐานเป็นหนังสือ หรือ

2. ให้ผู้กู้ส่งมอบสัญญากู้ยืมคืน   หรือ

3.  ให้ระบุข้อความในสัญญากู้ว่าได้ชำระเงินคืนหมดแล้ว  ขีดฆ่าหรือทำลายเสีย

ส่วนกรณีของคุณหากจะทำหลักฐานก็มีข้อแนะนำให้เขียนให้มีใจความระบุไว้ดังนี้

1. สถานทีทำหนังสือ

2.วันที่ทำหนังสือ

3.อ้างอิงที่ไปที่มาว่ามาตกลงกันเพราะเนื่องจากอะไร

4.ระบุข้อเท็จจริงที่ตกลงกัน

5.มีลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

6.หากรัดกุมก็ต้องมีพยานลงชื่อไว้ด้วย

7.ทำสำเนาเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ท.ธีรภัทร์ วันที่ตอบ 2009-11-25 11:53:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล