ReadyPlanet.com


ปัญหามรดกที่ดิน


แม่โอนมรดกที่ดินให้ลูกชายแต่ลูกเสียชีวิตก่อนแม่ แม่จะสามารถเอาที่ดินคืนมาได้หรือไม่อย่างไร(ลูกชายมีบุตรนอกสมรสและภรรยานอกสมรสไม่ดูแลแม่และกระทำตัวไม่เหมาะสม)ผู้ตั้งกระทู้ สุทัศน์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-18 16:49:48


[1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1471176)

ลูกตายก่อนแม่ แล้วแม่จะทำการโอนที่ดินให้ลูกได้อย่างไรครับ   ขอให้นึกถึงความเป็นจริงครับ เพราะขั้นตอนการโอนที่ดิน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องจะที่สำนักงานที่ดินครับ   เพราะกฏหมายกำหนดว่าการโอนที่ดินจะต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ฉะนั้น ที่ดินก็ยังเป็นของแม่อยู๋

                    คำถามไม่ค่อยชัดเจนครับ ขอรายละเอียดมากกว่านี้ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายเสริมศักดิ์ วันที่ตอบ 2009-11-18 17:01:31


ความคิดเห็นที่ 2 (1471193)

ในที่นี้หมายถึงแม่ได้โอนที่ดินให้ลูกชายในตอนที่ลูกชายยังมีชีวิตอยู่ แต่ลูกชายตายก่อนแม่ ฉนั้นแม่จะสามารถเรียกที่ดินคืนมาได้หรือไม่(โดยไม่ให้ที่ดินตกไปเป็นของหลานนอกสมรสและภรรยานอกสมรสของลูกชาย)

ผู้แสดงความคิดเห็น สุทัศน์ (sutat-at-example-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-18 18:22:35


ความคิดเห็นที่ 3 (1471227)

 

 

        การขอถอนคืนการให้นั้นต้องเป็นเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตามป.พ.พ.มาตรา 531 อันว่าผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้

1. ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาชญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาชญาหรือ

2.ถ้าอู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

3. ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้  ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

มาตรา 533 เมื่อผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้นแล้วก็ดี  หรือเมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้วหกเดือนนับแต่เหตุเช่นนั้นได้ทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคืนการให้ได้นั้นก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการให้ได้ไม่

         อนึ่งท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสืบปีภายหลังเหตุการณ์เช่นว่านั้น

.............................................................................................................................

                ผมพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงตามปัญหาแล้ว  ในความเห็นของผมคิดว่า เมื่อแม่โอนที่ดินให้ลูก ในขณะที่ลูกมีชีวิตอยู่  ลูกย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว หากต่อมาลูกตาย   ทรัพย์มรดกก็ย่อมตกแก่ทายาท ตามป.พ.พ.มาตรา1629 ซึ่งก็ได้แก่บิดา มารดา  คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย  และบุตรที่บิดาได้รับรองแล้วเท่านั้น ฯ   ส่วนจะแบ่งกันเท่าไรต้องเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก   และหากผู้ให้ ( แม่ ) จะฟ้องขอถอนคืนการให้ก็ควรจะฟ้องในขณะที่ผู้รับ ( ลูก ) ยังมีชีวิตอยู่ แต่กรณีของคุณผู้รับ ( ลูก )ตายไปก่อนแล้ว   แม่ ( ผู้ให้ )จึงไม่สามารถเรียกที่ดินคืนมาคับ  แต่แม่มีสิทธิขอรับมรดกจากที่ดินดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น ท.ธีรภัทร์ (ttapjan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-18 21:57:06


ความคิดเห็นที่ 4 (1474477)

ขอถามว่าบิดา/มารดาจะเรียกื่ดินคืน

        เมื่อประมาณปี 2539 บิดา/มารดาได้ขายที่ดินแปลงหนึ่งมีเน้อที่ประมาณ 30ไร่ เก็บไว้เป็นที่อยู่อาศัย 2 ไร่ ในวันไปแบ่งแยกโอนที่ดินให้กับผู้ซื้อที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยไปแล้ว ส่วนฉโนดเดิมก็ปรากฎว่าเหลือ 2 ไร่ ในขณะที่ทำเอกโอนกรรมสิทธิ์กันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย (ผู้ขายบิดา (หูหนวก)มารดา(ไม่คอยรู้หนัง) ลืมบอกไปว่าลูกสาวนเป็นผู้นำเดินการทั้งหมด โดยเซ็นโอนโดยไม่รู้รู้แต่ว่าโอนให้ผู้ขาย)

      ต่อมาเมื่อมีปี 2551 บิดาได้เรียกขอฉโนดคืน แต่ไม่ได้คืนเพราะลูกสาวบอกว่าพ่อยกให้หนูแล้ว  ระยะเวลาที่ผ่านมากับเงินที่ขายได้ลูกสาวได้เลี้ยงดูพ่อแม่มาระยะที่มีเงินอยู่

      แต่พอปี 2550-ปัจจุบัน พ่อป่วยเป็นโรคกระดูก/หูพิการ ลูกสาวไม่เคยมาส่งเสียเลยและไม่มาดูแลในยามเจ็บป่วย ปัจจุบันพ่อ/แม่ได้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเดือนละ 5002/เดือน ส่วนพ่อจะได้เงินช่วยเหลือผู้พิการเดือน 500 บาทในเมษายน 53

     ทุกวันนี้มีลูกสาวคนโตส่งเงินเลี้ยงดูทุกเดือน

       ถามว่า จะเรียกที่ดิน 2 ไร่คืนได้หรือไม่

                   ถ้าได้จะดำเนินการอย่างไร

                   จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร(ถ้าเสียพ่อ/แม่/ไม่มีเงิน)

          ขอให้ตอบมา e-mail- sasi981@hotmail.com โทร.083-7145931

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิประภา กันพันธ์ (sasi981-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-03 13:32:31


ความคิดเห็นที่ 5 (3171926)

สมมุติว่าเจ้าของมรดกมีลูกอยู่ 5 คน ช่วงระยะเวลาหนึ่งบุตรคนที่3 ได้เสียชีวิตลง โดยบุตรคนที่ 3 นั้น มีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

มีบุตรด้วยกัน 4 คน  ส่วนลูกที่เหลืออีก 4 คนก็ได้มีครอบครัวและมีบุตรด้วยกัน  ต่อมาเจ้าของมรดกได้เสียชีวิตลงโดยยังไม่ได้จัดสรรค์ที่ดินให้บุตรแต่ละคนเลย(ไม่ได้ทำพินัยกรรม)  อยากทราบว่า ลูกของบุตรคนที่ 3 ที่เสียชีวิตจะมีสิทธิได้รับมรดกส่วนนั้นด้วยหรือเปล่า

 

 

 

สมมุติว่ามีสิทธิ แต่ลูกของเจ้ามรดกไม่ยินยอม บุตรของคนที่ชีวิตจะต้องดำเนินการอย่างไร

 

ช่วยตอบทีนะค่ะ อยากทราบจริงๆ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น PANG (pang_nut-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-26 16:53:28


ความคิดเห็นที่ 6 (3192112)

อยากสอบถามว่า ถ้าแม่แบ่งที่ดินให้ลูกชายแล้ว แต่ว่าลูกชายจะเอาที่ดินไปขาย เนื่องจากติดการพนัน ไม่รับผิดชอบครอบครัวมีลูกแล้วให้แม่เลี้ยงดู แม่จะมีสิทธิ์เอาที่ดินคืนไหม และจะยกที่ดินให้ลูกสาวได้ไหมลูกสาวอายุ 17 ปี และมีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ช่วยแนะนำด้วย

รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ ตาม E-mail ที่ให้ไว้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ไม่รู้กฎหมาย (a-ron2525-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-13 17:01:56


ความคิดเห็นที่ 7 (3264314)

คุณพ่อเสียชีวิตไปประมาณ7ปีแต่โฉนดที่ดินยังอยุ่และยังเป็นชื่อของพ่อเพียงคนเดียวในการโอนที่ดินให้กับบุตรที่ชอบทางกฏหมายต้องทำอย่างไรบ้างขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่แรก

ผู้แสดงความคิดเห็น pu วันที่ตอบ 2010-10-25 15:56:52


ความคิดเห็นที่ 8 (3273258)

ปู่ย่ามี่ลูกทั้งหมด 8 คน และเหลืออยุู 2 คน  ก่อนหน้านั้นมีพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดก ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม้ได้จัดการแบ่งมรดกที่ดินให้กับน้อง  น้องชายคนโตที่มีชีวิตได้ส่งเงินให้กินประจำทุกเดือนเป็นเวลาหลายปี  ส่วนน้องชายคนเล็กไม่เคยส่งเสียเงินทองเลยแต่พี่ชายคนโตมีเอกสารการส่งเงินให้พี่สาว   อยากถามว่ากางแบ่งมรดกให้เท่าเทียมกันโดยการอ้างสิทธิ์ว่าเราได้ส่งเสียเลี้ยงดูเพื่อว่าเราจะได้ที่ดินเยอะกว่าน้องชายคนเล็ก เหตุผลเพราะเขาไม่เคยมาดูแลตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเลย  เราเลยไม่อยากหารสอง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น prapada วันที่ตอบ 2010-11-10 17:25:50


ความคิดเห็นที่ 9 (3280957)

อยากทราบว่าถ้าเจ้าของที่ดินตาย แต่มีบุตรสาวที่เลี้ยงดูผู้ตายจนเสียชีวิตแต่ผู้ตายไม่ได้โอนที่ดินให้แก่บุตรสาว ทางบุตรสาวจะยื่นขอรับมรดกแต่บุตรคนอื่นค้านบุตรสาวจะต้องทําอย่างไรบ้างถึงจะได้รับมรดกที่ดินนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น สายใจ วันที่ตอบ 2011-01-23 15:12:43


ความคิดเห็นที่ 10 (3287071)

เมื่อกว่า10ปีก่อนคุณพ่อผมไปไถ่ถอนที่ดินของคุณย่าซึ่งลุงนำไปจำนอง และที่ดินนั้นก็เป็นของพ่อผม ปัจจุบัน ย่า้สียชีวิตไปแล้ว และลุงก็ฟ้องจะเอาอสังหาในที่ดินนั้น โดยอ้างว่าย่าไม่ได้ทำสัญญายกอสังหานั้นให้พ่อผม อยากจะถามว่าพ่อผมจะมีสิทธิ์ในอสังหาในที่ที่ดินที่เป็นชื่อพ่อผมได้มั้ยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น phumiphat (nick_phumiphat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-24 22:31:52


ความคิดเห็นที่ 11 (3288176)

บิดามารดาสมรสตามกฏหมายมีที่ดินน.ส. 3 ก จำนวน 7 ไร่ ต่อมามารดาเสียชิวิต บืดาจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่ และมีที่ดินหัวไร่ปลายนาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3 ไร่ จึงได้ยื่นคำร้องต่อที่ดินจังหวัดเพื่อขอเปลียนเอกสารที่ดินจาก นส. 3 ก จำนวน 7 ไร่ เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 10 ไร่ คู่สมรสใหม่อ้างว่าเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกโฉนดที่ดินจาก 7 ไร่ เป็น 10 ไร่ต่อมาบิดาเสียชีวิต (บิดามีบุตร  2  คน บรรลุนิติภาวะแล้ว) ขอเรียนถามว่า

1. ที่ดินแปลงดังกล่าวคู่สมรสใหม่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกี่ไร่ และบุตร 2 คน ๆ ละกี่ไร่

2. ถ้าบิดาไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ควรจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายอย่างไร 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอวยชัย โสภา (U-dot-aychai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-04 15:18:28


ความคิดเห็นที่ 12 (3292319)

ช่วยแนะนำด้วยครับ

คือว่าผมลุงเอาผมไปเลี้ยงแต่ตอนนี้ได้เสียชีวิต(ลุงไม่มีลูก)แต่ลุงได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้ผมเป็นผู้รับมรดกแต่ใบที่ เป็น น.ส 3

(ผมเป็นหลานทางแฟนลุง) แต่หลานทางลุงจะฟ้องเอาที่คืน จะสามารถทำได้ไหมครับ ถ้าทำได้ผมจะทำอย่างไรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อดุล (a-dot-dulk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-23 20:03:50


ความคิดเห็นที่ 13 (3299260)

ขอถามด้วยครับ

พ่อแม่เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ และมีลูกด้วยกัน 6 คน คนที่ 3 ยื่นเป็นผู้จัดการมรดก  แต่ก่อนยื่นลูกทั้ง 6 คน ได้ตกลงกันว่าจะแบ่งให้ลูกคนที่ 3,4,5 (แบ่ง3 ส่วน) ส่วนคนอื่นไม่ต้องการรับ   วันที่ไปลงลายมือชื่อที่สำนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบปากคำใดเลย มีแต่ให้เซ็นต์ชื่ออย่างเดี่ยว พอโฉนดออกมา ไม่มีชื่อลูกคนที่ 4,5 ในโฉนดเลย 

ต่อมาลูกคนที่ 3 ไม่ยอมแบ่งให้น้องคนที่ 4,5  และลูกคนที่ 5 ก็ได้สร้างบ้านอยู่ก่อนที่ลูกคนที่ 3 จะยื่นเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อปี 2539  ต่อมาลูกคนที่ 3 ยื่นจัดการมรดก ในปี 2542  ผมต้องการแบ่งที่ดินแบงนี้ จะทำอย่างไรครับผม ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ

เพราะผมถามทีไร ก็บอกว่าเดี่ยวก่อน และต่อมาสืบทราบว่าเขาได้เอาที่ดินไปจำนองเงินกับ ธ.ก.ส.แล้ว

 1. ถ้าผมจะฟ้องจะได้ที่ดินไหมครับ (ฟ้องครอบครองปรปัก)

2. ถ้าพี่น้องทั้ง 5 คน ร่วมกันถอดถอนเริมทำใหม่ได้ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุสิทธิ์ (fachaiyaphum-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-03 14:41:50


ความคิดเห็นที่ 14 (3305065)

 สมมติว่า พ่อมีลูก 6 คน แต่มีบุตรคนนึงต้องการที่ดินแล้วปลอมแปลงเอกสารโดยที่พ่อไม่รู้เรื่อง แล้วบัตรประชาชนพ่อก็หมดอายุ (ปลอมแปลงลายเซ็นต์,และปลอมแปลงวันหมดอายุบัตร)  แต่ทั้งนี้แม่ก็เห็นรู้ด้วยกับลูกชายคนนี้ แต่โฉนดที่ดินตัวจริงนั้นอยู่ที่พ่อ ด้วยเหตุนี้บุตรชายคนนี้สามารถไปคัดขอโฉนดใหม่ได้หรื่อไม่ และถ้าเค้าทำได้ จะทำอย่างไรให้ได้คืนมา หรือให้นิติกรรมที่เค้าทำไปเป็นโมฆะ (แล้วถ้าเค้าอ้างว่าเป็นสินสมรสจะทำอย่างไร)

ผู้แสดงความคิดเห็น กตัญญู วันที่ตอบ 2011-10-11 17:43:41


ความคิดเห็นที่ 15 (3305498)

แม่ดิฉันมีดิฉันเป็นลูกคนเดียว แต่ตอนนี้ได้นำลูกของดิฉันซึ่งมีอายุ 9 ปี ไปเข้าชื่อร่วมกับท่านในที่ดินแปลงหนึ่ง (มีชื่อ 2 คน คือ ยายกับหลาน) อยากทราบว่า 

1. ถ้าสมมติแม่ของดิฉันเสียชีวิตตั้งแต่ลูกชายของดิฉันยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ดินแปลงนี้จะต้องดำเนินการอย่างไร

2. ถ้าลูกชายของดิฉันบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องดำเนินการต่างไปจากข้อ 1. หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น พรทิพย์ภา วันที่ตอบ 2011-10-17 23:32:40


ความคิดเห็นที่ 16 (3311022)

ขอเรียนถามว่า ที่ดินมรดกที่พ่อแม่ไม่ได้แบ่งสันปันส่วนให้แก่ลูกๆ ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ต่อมาลูกคนที่ 4 ได้ไปจดทะเบียนเป็นผู้จัดการมรดก พี่น้องทุกคนก็เห็นพ้อง แต่ต่อมาเกือบสองปีผู้จัดการมรดกมิได้มีการจัดการมรดกดังกล่าว ให้แก่พี่น้องตามที่ควรจะได้รับการจัดการแบ่งสันปันส่วนในมรดกนั้นแต่ประการใดๆ

เมื่อผู้จัดการมรดกมิได้ทำหน้าที่ จัดการแบ่งสันปันส่วนให้แก่พี่น้องตามที่ควรจะเป็นจะได้ พี่น้องจึงพากันไปฟ้องต่อศาลเพื่อเปลี่ยนผู้จัดการมรดกจากลูกคนที่ 4 มาเป็นลูกคนที่ 1 เมื่อศาลรับฟ้องจึงได้นัดวันพิจารณาคดีความ แต่ก่อนที่จะเข้าห้องศาล ได้มีฝ่ายเรียกไกล่เกลี่ยความก่อน เมื่อการไกล่เกลี่ยความได้ข้อตกลงแล้ว หลังจากนั้นจึงจะเข้าห้องศาลพิจารณาคดี ท่านผู้พิพากษาท่านก็มิได้มีความเห็นต่างจากฝ่ายผู้ไกล่เกลี่ย ท่านมีเห็นตามข้อไกล่เกลี่ย แล้วให้พี่น้องไปทำตามข้อตกลงที่ได้ไกล่เกลี่ยไปแล้ว จากนั้นจึงได้นัดหมายอีกครั้ง

ต่อมาผู้จัดการมรดกลูกคนที่ 4 ได้เปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติตามที่ได้ไกล่เกลี่ยไปแล้ว และเป็นเช่นนั้นถึงสามครั้งแล้ว เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ โดยผู้จัดการเปลี่ยนความคิดกลับกลับมา ท่านผู้พิพากษาก็ไม่ตักสินความให้เป็นที่ชัดเจน ที่ทำให้ผู้จัดการเจ้าเล่ห์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดบิดซ้ายไปกลับจนหาที่จบสิ้นไม่ได้

จึงขอความกรุณาหวังว่าท่านจะช่วยให้ความรู้ในข้อกฎหมายให้เกิดความชัดเจน ตรงประเด็นรวดเร็วและเด็ดขาด

ผู้แสดงความคิดเห็น นายบุญคุณ จินดาศรี วันที่ตอบ 2011-12-13 06:37:38


ความคิดเห็นที่ 17 (3314158)

 แม่โอนที่ดินให้พี่สาวคนกลาง โดยน้องๆและพี่ๆจำยอมยินยอม หมายถึงเซนต์ให้แล้ว แต่พี่คนกลางเอาที่ดินไปขึ้นอาคารพาณิชย์ให้เช่า แล้วพี่ๆน้องๆที่เหลือจะได้รับส่วนแบ่งในที่ดินเดิมของแม่อีกหรือไม่ ถ้าฟ้องร้องกันจะชนะไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 1212 วันที่ตอบ 2012-01-13 20:02:47


ความคิดเห็นที่ 18 (3322188)

 ในกรณีที่ผู้ชายได้แต่งงานแล้ จดทะเบียนสมรสแล้ว มีบุตรแล้ว ได้รับมรดกแล้ว แล้วผู้ชายไปมีเมียน้อย แล้วเมียน้อยจะได้รับมรดกอันนี้ไหมคะ (ในกรณีที่ผู้ชายยกให้เมียน้อย แต่ไม่ได้อย่ากับเมียหลวง และเมียน้อยไม่ได้จดทะเบียนสมรส) 

ผู้แสดงความคิดเห็น Nong New วันที่ตอบ 2012-03-04 06:48:06


ความคิดเห็นที่ 19 (3324578)

ยายเสียชีวิตไปประมาณ2 ปีแล้วการตายโดยเส้นเลือดในสมองแตก โดยที่ยายไม่มีสามี  และมีที่ดินในโฉนดอยู่ประมาณ 2 ไร่  ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ยายอยู่ในครอบครัวเดียวกันกินอยู่กับครอบครัวผมโดยที่แม่ผมก็ดูแลตลอดจนยายเสียชีวิต  ในขณะเดียวกันยายตั้งใจว่าที่ดิน 2 ไร่นั้นจะยกให้หลาน  ผมต้องทำอย่างไรครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สำราญ (www-dot-pent_hot-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-17 15:20:12


ความคิดเห็นที่ 20 (3325641)

ในกรณี เรื่องที่ดิน :เป็นที่ดิน ประเภท นส3. แม่ได้โอนที่ดินให้กับบุตรสาวโดยตัวแม่และพ่อถอนออกจากการเป็นสมาชิก ธกส.   แล้วเอาบุตรสาวเขามาแทนกลุ่มแต่บุตรสาว(ยังไม่ได้แต่งงาน) เพราะคิดว่าทั้งสองคนมีอายุมากแล้วก็เลยโอนกรรมที่นาให้กับบุตรสาวเพื่อจะได้ดำเนินการทางด้านการเงินหรือกู้ยืมเงินให้กับน้องชายที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนั้น ไม่นานบุตรสาวได้แต่งงานได้แยกครอบครัว ไม่ได้เลี้ยงดู  บิดามารดา ต่อมาบิดาได้เสียชีวิตลง บุตรสาวได้นำเงินกู้จากธนาคารมาใช้ ประมาณ แสนหนึ่งหมื่นบาท มารดาได้ชำระหนี้แทนหมด โดยสัญาญากับบุตรสาวว่าถ้าชำระหนี้ที่กู้มาหมดบุตรสาวจะโอนที่นาคืน แต่บุตรสาวไม่ได้โอนคืน แล้วแถมยังจะมาเอาโฉนดไปกู้ธนาคารใหม่ ถ้ากรณีอย่างนี้ คนที่เป็นมารดาจะฟ้องร้องเรียกคืนทรัพย์มรดกได้ไหมในฐานะที่บุตรสาวไม่เลี้ยงดู และดูมิ่นเหยีดหยาม เนรคุณมารดาร  ทำให้มารดาเสียหายเสียชื่อเสีย ตามกฏหมาย จะต้องต่อสู้ในศาล จะต้องทำอย่างไรมีขั้นตอนที่จะดำเนินการเอาทรัพย์กลับคืนแบบไหนบ้าง  ขอความกรุณา คนบ้านนอกไม่รู้กฏหมายด้วยครับ รบกวนช่วยกรุณาตอบด่วนทางเมลย์ด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น หลานยายสา (tk-sr-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-22 19:54:15


ความคิดเห็นที่ 21 (3329387)

แม่มีที่ดินอยู่ 1 แปลง ซึ่งเมื่อ 10 กว่าปีลูกๆทุกคนทั้ง 10 คน ได้ประชุมตกลงกันว่าจะแบ่งที่ดินให้กับผู้มิสิทธิ์คือลุก ว่าใครจะได้ตรงไหน ได้ทำแผนผังไว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการแบ่ง ต่อมาเวลาผ่านไป แม่ได้โอนที่ดินดังกล่าวเป้นชื่อของน้องคนที่ 10ประมาณ ปีกว่า ซึ่งลูกคนอื่นไม่ได้รับรู้และไม่ได้ยินยอม  ซึ่งบางคนได้ทวงถามสิทธิ์ของตนเอง และเมือปลายปีแม่ได้เสียชีวิตลง ลูกๆก็ได้ปรึกษากันและขอให้มีการแบ่งที่ดินดีงกล่าวตามที่เคยตกลงกันไว้ แต่น้องคนที่ 10 ยังไม่ยอมแบ่งและดูท่าทีแล้วจะม่อมแบ่งให้พี่ๆ พี่ๆขอนัดเจรจาตกลงกันเพื่อให้แบ่งแต่ยังไม่ยอมแบ่ง ถามว่าถ้าน้องไม่ยอมแบ่งตามที่เคยตกลงกัน จะดำเนินการอย่างไร จะฟ้องศาลเพื่อทวงสิทธิ์ และศาลท่านจะรับฟ้องและคิดว่าผลจะเป็นอย่างไรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่คนที่สอง วันที่ตอบ 2012-04-19 15:57:34


ความคิดเห็นที่ 22 (3333929)

 ขอความกระจ่างด้วยคะ่คือยายได้โอนที่ดินให้กับหลานเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นลูกสามารถฟ้องเอากลับมาคืนได้ใหม  เพราะก่อนที่ยายจะได้โอนให้หลานนั้ืนได้ตกลงกันไว้ว่า จะจ่ายเงินให้ยาย 10,000 บาท และจะย้ายยุ่่งข้าวออกจากพื้นที่ของลูกชายคนที่ 2 แต่ไม่ยอมย้าย และตอนที่เ็ซ็นรับมรดกนั้นเจ้าหน้าที่ได้ถามว่าเป็นผู้ดูแลยายใช่หรือไม่เขาตอบว่าใช่แต่ความจริงนั้นยายอยู่กับครอบครัวลูกชายคนที่ 2  ยายมีลูกชาย  4 คน  ตาย 1 คน จะฟ้องเอาคืนได้ใหมแล้วต้องทำอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาว วันที่ตอบ 2012-05-22 11:53:33


ความคิดเห็นที่ 23 (3335740)

 ขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ปู่มีลูกชาย 6 คน และได้จัดสรรที่ดินให้ทำกินทุกคนแต่ไม่ได้ทำเป็นพินัยกรรม ที่ดินบางส่วนก็ยังเป็นชื่อปู่ แต่ลูกๆ เป็นผู้ครอบครองและทำกินมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี และมีที่ดิน 1 ผืน มีมูลค่าสูงพอสมควรเพราะติดถนนใหญ่ ยังไม่ได้แบ่งส่วนเป็นของใคร่ แต่ อา คนที่ 3 อยู่บ้านเดียวกับปู่ ได้ทำเป็นโฉนดในชื่อของ อา โดยไม่ได้ปรึกษากับพี่น้อง อีก 5 คน แต่ปู่รับทราบและยินยอม เป็นแบบนี้ถ้าปู่เสียชีวิตพี่น้องที่เหลือจะมีสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้หรือไม่ และที่ดินส่วนที่ปู่แบ่งให้แล้วยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของผู้ครอบครอง เนื่องจากปู่นำไปค้ำประกันเงินกู้กับ ธกส. จะมีปัญหาเรื่องการโอนภายหลังปู่เสียชีวิตหรือไม่

หากไม่เข้าใจขอความใด กรุณาเขียนหมายเหตุไว้ด้วยค่ะ  

                                                                                                                     ขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

 

                                                                                                                

ผู้แสดงความคิดเห็น ์นิต้า วันที่ตอบ 2012-05-30 16:19:41


ความคิดเห็นที่ 24 (3341309)

พ่อโอนที่ดินให้ลูกชาย เป็นชื่อของลูกชาย ที่ดินได้ระบุว่าเป็นที่ดินพินัยกรรม แล้วลูกชายยกให้ภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย และเปลี่ยนเป็นชื่อภรรยา อยากถามว่าถ้าภรรยาสามารถเอาไปขาย หรือ จำนองได้รึเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น aiem วันที่ตอบ 2012-07-03 21:21:39


ความคิดเห็นที่ 25 (3342165)

ขอความเห็นด้วยค่ะ

คือว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้ว  มีที่ดินอยู่ 4 แปลง  มีลูก 3 คน คนโตเป็นผู้ชาย คนที่ 2 เป็นผู้ชาย ส่วนคนสุดท้องเป็นผู้หญิง  แม่เคยพูดว่าที่ดิน2 แปลง แบ่งให้ลูกคนสุดท้อง ส่วนที่เหลือคนละแปลงให้ลูกผู้ชาย  แม่เคยพูดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไร เพียงแต่คำพูด  แม่จะไปโอนให้แต่ลูกสาวติดภาระไม่ได้มา ก็เลยไม่ได้โอน จนในที่สุดแม่เสียชีวิต  พ่อก็รับมรดกแทนแม่  ต่อมาพ่อก็พูดตามเจตนาเหมือนแม่ทุกอย่าง  ในที่สุดพ่อเสียชีวิต  ที่ดิน ทั้งหมดก็ยังไม่ได้รับโอน เป็นของใคร 

หลังจากพ่อเสียไปได้ประมาณ ปีกว่าลูกชายคนโตเดือดร้อนเงิน ก็มาให้น้องเซนต์โอนที่ให้ตน  1 แปลงในส่วนที่พ่อแม่พูดว่าจะให้เขา น้องทั้ง 2 ก็ไม่ว่ากระไร เพราะคิดว่ามันเป็นส่วนที่เขาจะได้ ก็ไปเซนต์ให้  (โฉนดอีก 2 แปลง ติดอยู่ที่ธกส. เนื่องจากพี่คนโต ให้พ่อกู้ยืมเงินให้ตอนที่มีชีวิตอยู่ ยังจ่ายไม่หมด) 

ต่อมาเมื่อพี่คนโตได้โฉนดที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็นำไปขายต่อเพื่อให้ได้เงินมา  แต่ไม่ยอมมาปิดบัญชีที่ธกส. ที่ตัวเองเป็นคนก่อ  จนเวลาล่วงเลยมาระยะหนึ่ง  น้องคนสุดท้องเห็นว่านานแล้ว ของตนและของพี่ยังไม่ได้โอนกันสักที ก็เลยนำเงินในส่วนของตนไปปิดบ/ชแทนพี่ชาย  หวังให้พี่ชายมาเซนให้เรียบร้อย แต่พอถึงเวลานั้น พี่ทั้งสองไม่ยอมเซนต์  ให้ เนื่องจากจะแบ่งอีกแปลงที่เป็นส่วนของน้องคนเล็ก หาว่าต้องได้คนละแปลง ส่วนแปลงที่เหลือต้องมาแบ่งกัน ซึ่งทั้งๆที่รู้อยู่เต็มอกว่าพ่อแม่ได้พูดไว้อย่างนั้น ชาวบ้านหรือใครๆก็รู้  แต่เขาไม่ยอม อย่างนี้น้องคนเล็กมีวิธีทำอย่างไรได้บ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น สิริแอน วันที่ตอบ 2012-07-09 16:06:14


ความคิดเห็นที่ 26 (3346165)

 การแจ้งความเท้จต่อเจ้าพนักงานที่ดินที่มีหน้าที่สอบสวนสิทธิที่ดินโดยการกล่าวเท็จต่อเจ้าพนักงาน นาน20ปีการเอาผิดต่อผู้กล่าวเท็จต่อเจ้าพนักงานสามารถทำได้หรือไม่และโฉนดจะโมคะหรือไม่การกล่าวความเท้จนาน20ปีแต่พึ่งรุ้ยังไม่พอปีสามรถแจ้ความเอาผิดต่อผู้กล่าวเท้จได้หรือไม่หลักฐานและเอกสารราชกาลผิดกัน10วันถือว่าเป็นการจงใจกล่าวเท็จจะใช้เป้นหลักฐานพิจรณาความได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัย (jongkaben_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-03 20:12:05


ความคิดเห็นที่ 27 (3346475)

 อยากจะทราบว่าพ่อตกลงมอบที่ดินที่เป็นมรดกให้แก่ดิฉันแล้วแต่ถ้าเวลาต่อมาเมื่อพ่อและแม่เลียชีวิตลงพี่สาวอีกคนจะฟ้องร้องให้ดิฉันแบ่งที่ดินแปลงนี้ได้ไดหรือไม่คะอขคำปรึกษาหน่อยเถอะค่ะเพราะตอนนี้เราเป็นคนดูแลพ่อกับแม่ทั้งหมดเลยพี่สาวไม่ได้มาดูแลช่วยเราเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ใบเตย วันที่ตอบ 2012-08-06 20:53:51


ความคิดเห็นที่ 28 (3349118)

อยากทราบว่า เมื่อแม่ยกมรดกที่เป็นบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกสาว สามีของลูกสาวมีสิทธิ์ในที่ดินนี้หรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นง (nuht-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-28 11:14:19


ความคิดเห็นที่ 29 (3357640)

ดิฉันได้สร้างบ้านในที่ดินของพ่อ ซึ่งที่ดินแปลงนี้พ่อได้รับมรดกมาจากปู่ พ่อและแม่บอกว่าจะยกที่ดินแปลงนี้ให้กับดิฉันและพี่ชายคนละครึ่ง

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้โอนให้เป็นชื่อลูก ถามว่าถ้าพ่อจะขายที่แปลงนี้ได้หรือไม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่ลูกสอง วันที่ตอบ 2012-10-22 16:28:53


ความคิดเห็นที่ 30 (3359764)

 มร ดกของแม่  เมื่อแม่เสียชีวิต  พ่อให้ลูกเซ็นเป็นชื่อพ่อคนเดียว  แล้วนำไปขายโดยไม่บอกให้ลูกทราบในที่ดินนั้นลูกได้ปลูกบ้านอยู่แล้ว                 บ้านของลูกปลูกเองแต่ทะเบียนบ้านเจ้าบ้านชื่อพ่อ  เมื่อขายไปแล้วโดยลูกไม่รู้เห็นลูกมีสิทธิเอาที่ดินของแม่คืนหรือไม่  บ้านที่ปลูกมีสิทธิเรียกร้องอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น เพลินพิศ (plarnchooam-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-06 07:04:40


ความคิดเห็นที่ 31 (3361793)

  

     นางหนึ่งกับนางสองเป็นพี่น้องกัน มีที่ดินร่วมกันแปลงหนึ่ง ต่อมานางสองได้เสียชีวิต ซึ่งนางสองมีบุตรอยู่คนหนึ่ง แต่นางหนึ่งไม่สามารถติดต่อบุตรของนางสองได้เลยตลอดระยะเวลา 22 ปี นางหนึ่งจึงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนแต่ผู้เดียว 3 ปีต่อมา บุตรของนางสองได้มาแสดงตัว และของส่วนแบ่งในที่ดิน 

    ก.อยากรู้ว่าบุตรของนางสองสามารถของแบ่งที่ดินจากนางหนึ่งได้หรือไม่

    ข.ถ้านางหนึ่งไม่ยอมแบ่งที่ดินให้บุตรของนางสอง ระหว่างนางหนึ่งกับบุตรของนางสองใครมีสิทธิ์บนที่ดินพิพาทดีกว่ากัน

ผู้แสดงความคิดเห็น พรชัย วันที่ตอบ 2012-11-17 17:47:48


ความคิดเห็นที่ 32 (3363316)

 ที่ดินมรดกพ่อแม่ซื้อมา ปี2523 ปี2527 พ่อเสียชีวิต ปี2537 พี่สาวแอบเอาไปขอออกโฉนดเป็นชื่อพ่ีสาวเองคนเดียว ปี 2554แม่เสียชีวิตก่อนตายแม่สั่งให้ลูกๆแบ่งกัน พอตายแล้วอ่านพินัยกรรมตรงกับแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ทำไว้เป็นชื่อของใครถ้าแม่ตายให้แบ่งกันในพินัยกรรมบอกไว้ว่าบ้าน     ตึกกลึ่งไม้หนึ่งหลังยกให้พี่สาวแต่เพียงผู้เดียว แต่ที่ดินจำนวน 1ไร่ 67 ตรางวา แม่ไม่ได้ระบุแต่พี่สาวเขาแอบเอาชื่อของเขาใส่ไว้เป็นเจ้าของตั้งแต่  ปีื พ.ศ.2537 ถ้าฟ้องมรดกมีสิทธิได้คืนหรือเป่ลาครับ พี่น้อง 8 คนในพินัยกรรมที่แม่ทำไว้ให้

ผู้แสดงความคิดเห็น กติกาชัย วันที่ตอบ 2012-12-03 01:23:56


ความคิดเห็นที่ 33 (3363882)

ดิฉันอยากทราบว่า ที่ดินเป็นของปู่ ( ปู่เสียชีวิตแล้ว ) แต่ปู่ยกให้พอเท่ากับเป็นมรดกของพ่อใช่ไหมค่ะ? แล้วพ่อกับแม่หย่าร้างกัน แม่มีส่วนในที่ดินตรงนี้หรือเปล่า? พ่อยกให้ลูก แต่แม่นำสามีใหม่เขามาอยู่ในที่ดินได้ไหมค่ะ ( ทั้งที่เราไม่ยอม ) แล้วแม่มีสิทธิ์เอาที่ดินคืนจากเราไหม? เพราะดิฉันกับแม่เคยขึ้นศาลกันแล้ว ดิฉันได้ไกรเกรียให้เงิน หนึ่งก้อน พร้อมเงินเดือนทุกๆเดือน ( จนกว่าจะตายจากกัน ) อีกทั้งทำสิ่งที่เขาต้องการให้ทั้งหมด แล้วเขาจะยอมออกจากที่ดินเราข้อตกลงตามนี้ ดิฉันทำตามทุกข้อจนถึงปัจจุบันนี้ แต่เขาบอกว่าจะกลับเข้าไปอีก นั้นหมายถึงว่าเขาผิดข้อตกลง แล้วดิฉันมีสิทธิ์ทำอะไรเขาได้ไหมค่ะ?( หมายถึงว่าแจ้งความเอาผิดน่ะค่ะ ) ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ? เมื่อเช้าเขาบอกว่าจะเอาที่ดินคืน อยากทราบว่าเขาทำได้หรือเปล่าค่ะ? ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ เหนือยและนานมากแล้วปัญหานี้ ช่วยตอบกลับทางอีเมลด้านล่างทีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มรดกพ่อ (siriratsangsamanan-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-09 15:44:30


ความคิดเห็นที่ 34 (3365800)

อยากทราบว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งประมาณ1ไร่2งานเป็นชื่อเรา แต่ยังไม่ได้แบ่งกันกับพี่ชายสามคนบนที่ดินมีบ้านอยู่หลัง แต่เจ้าบ้านเป็นชื่อพี่ชายเขามีสิทธิ์จะครอบครองที่ดินทั้งหมดของเราหรือป่าว เพราะเคยได้ยินมาถ้าเขาอยู่เกินสิบปีมีสิทธ์เป็นเจ้าของจริงหรือแปล่าค่ะ ส่วนตัวฉันเองอยู่เมืองนอกไม่ได้อยู่บ้าน ใครมีความรู้ก็ขอคำแนะนำหน่อยน่ะค่ะที่นาก็แบ่งแล้วเป็นชื่อเราให้พี่ชายทำไม่ได้ทำสัญญาเช่าเลยเขามีสิทธ์โกงเราได้หรือเปล่า

ผู้แสดงความคิดเห็น เทียน วันที่ตอบ 2013-01-05 04:09:03


ความคิดเห็นที่ 35 (3366688)

ย่า(เสียชีวิต)ได้จดทะเบียนสมรสกับปู่(คนที่2)ปี2513 ต่อมาย่าได้ที่ดินจากการ"ให้โดยเสน่หา"และมีหลักฐานการให้จากกรมที่ดิน หลังจากการจดทะเบียนสมรส ที่ดินดังกล่าวถือว่าเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝน วันที่ตอบ 2013-01-14 23:23:57


ความคิดเห็นที่ 36 (3370123)

  มีที่ดินอยู่ 11 ไร่ ซึ่งในโฉนดที่ดินมีชื่อ ค อยู่ จากนั้น เซ็นยกที่ดินส่วนของตนเองให้กับ ค ซึ่งในโฉนดที่ดินระบุไว้ว่าให้ส่วนของ แก่ ค  เท่านั้น ส่วนของ  ที่มีอยู่แล้วยังคงเดิม เซ็นยกส่วนของตนเองให้ไม่นาน ก็เสียชีวิตลง ประมาณเดือนกันยายน2554 พอเดือนตุลาคม 2554

ได้ชวน จ ง ไปกรมที่ดิน เพื่อที่ เซ็นโอนมรดกให้กับ ง ซึ่งมี ข ปั๊มนิ้วมือของตนเองลงในเอกสาร( ทั้งๆที่อ่านออกเขียนได้ตามปกติ) 

เพียงแต่ ข หูฟังไม่ค่อยได้ยินต้องพูดเสียงดังๆ ต่อมาประมาณเดือนกรกฏาคม 2555 ก  ได้เสียชีวิตลง ทำให้ ข ต้องอยู่กับ จ และ ง ตามลำพัง

จ ง  ก็ไม่ดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดู ข เลย ข อยากจะเอาที่ดินส่วนที่เป็นส่วนของตัวเองคืนได้ไหมเพราะเขาไม่เลี้ยงดู (ข จดทะเบียนสมรสกับ )

ส่วน กับ จ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เราจะต้องทำอย่างไร แจ้งส่วนไหน ดำเนินการอย่างวไรต่อดี

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ๊หมาย วันที่ตอบ 2013-02-16 14:21:08


ความคิดเห็นที่ 37 (3370136)

 อยากปรึกษาว่าในกรณีที่ที่ดินเป็นมรดกระหว่างสองบ้าน บ้านหนึ่งยอมขายแต่อีกบ้านไม่ยอมขาย โดยบ้านที่ไม่ยอมขายนั้นก้อมีผู้มีสิทธิ์ร่วมในมรดกนี้บางคนต้องการขาย แต่่ผู้จัดการมรดกไม่อยากขายเลยไม่ยอมเซ็นต์ว่าจะขายให้ ทำให้ทั้งผู้มีส่วนในมรดกที่ดินอันนี้ที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่อยากขายไม่สามารถทำการขายที่ดินได้ กรณีนี้แนะนำว่าควรทำอย่างไรได้บ้าง ฟ้องเปลี่ยนผ฿้จัดการมรดกได้หรือเปล่าคะ และใช้เวลานานไหม หรือตวรจะฟ้องกรณีไหนได้บ้าง หรือมีวิธีอื่นที่สามารถทำได้แนะนำมั๊ยคะ กรณีการยื้อเรื่องการขายที่ดินนี้ยืดเยื้อมาสิบกว่าปีแล้วค่ะ ทำให้ผู้มีสิทธิ์ในมรดกที่ดินดังกล่าวเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันนั้น รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น TS วันที่ตอบ 2013-02-17 03:08:10


ความคิดเห็นที่ 38 (3431416)

 มรดกที่ดิน

ขอถามว่า แม่ตาย 50 ปีมาแล้ว มีที่ดินเป็นเป็นของแม่ แต่แม่ตาย พี่สาวใส่ชื่อไว้คนเดียว และบอกว่า จะแบ่งให้ภายหลัง ต่อมาพี่สาวได้โอนที่ดินนั้นให้ลูก  และขายที่ดินไปแล้วเ ซึ่งพี่สาวก็ยังบอกว่าจะแบ่งให้ตามเดิม แต่หลังขาย รับเงินเรียบร้อยแล้ว ล่วงมา 2 เดือนกว่า ทวงถามก็ยังไม่ยอมแบ่งให้ อ้างว่า ยังแบ่งให้ไม่ได้ ต้องรอให้ถึง 6 เดือนก่อนจึงจะแบ่งให้  จะทำอย่างไร

1.เจรจากันแล้ว พี่สาวยอมให้ แต่ลูกชายพี่สาวไม่ยอมให้ อ้างเหตุผลว่า ยังถอนเงินไม่ได้ เพราะอาจมีปัญหาในการขายได้ ทั้ง ๆ ได้โอนโฉนดให้ผู้ซื้อไปเรียบร้อยแล้ว

2.จะฟ้องร้องขอส่วนแบ่งมรดกนั้นจะได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องทำอย่างไร

ขอบคุณมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น boontham (boontham-at-buu-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2014-11-25 15:58:11


ความคิดเห็นที่ 39 (3433460)
ขอสอบถามค่ะ เนื่องจากบ้านมีที่ดิน 2 งาน แล้วยายมีลูก 6 คน ชาย 3 หญิง 3 โดยต่อมาชาย 3 คน และน้าสาว ลูกคนที่ 6 ได้เสียชีวิตแล้ว เหลือเพียงปัา(อดีตเจ้าของที่ดิน) ลูกค้าที่ 2 ของยาย กับแม่ ลูกคนที่5 ซึ่งแต่เดิมที่ดินเคยเป็นเจ้าของที่ดินแต่ต่อมาไดโอนให้น้าสาว หลังจากนั้น 3 ปีให้หลังน้าสาวได้เสียชีวิตเพราะโรคเบาหวาน ซึ่งหลังจากนั้นป้ายังไม่ได้ไปทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินอีกเลย แต่ที่ดินดับกล่าวนั้นได้ปั้ม ห้ามจำนอง ห้ามขายไว้ ต่อมา ทายาทลูกชายคนที่ 1 มาขอแบ่งที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าตนมีสิทธิ์เพราะเป็นลูกของลุงคนที่1 ไม่ทราบว่าเคสดังกล่าวนี้ ควรทำอย่างไรดีค่ะ เพราะทางดิฉันได้เคยลองศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมรดกที่ดิน มานิดหน่อยค่ะว่า กรณีเจ้าของที่ดินตาย ผู้ที่มีสิทธิ์ตามลำดับทายาท 1.ทายาทของผู้ตาย โดยน้าสาวนั้นเป็นสาวโสด 2.พ่อ แม่ ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว 3.พี่น้องที่คลอดตามกันมา จากพ่อแม่เดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเหลือ ป้า และแม่ เป็นต้น ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีค่ะ เพราะปัจจุบันที่ดินดังกล่าว ไม่มีชื่อผู้ถือครอง....
ผู้แสดงความคิดเห็น nutsupan วันที่ตอบ 2015-01-22 17:40:29


ความคิดเห็นที่ 40 (3433461)
ขอสอบถามค่ะ(ฉบับแก้ไข อีเมลล์) เนื่องจากบ้านมีที่ดิน 2 งาน แล้วยายมีลูก 6 คน ชาย 3 หญิง 3 โดยต่อมาชาย 3 คน และน้าสาว ลูกคนที่ 6 ได้เสียชีวิตแล้ว เหลือเพียงปัา(อดีตเจ้าของที่ดิน) ลูกค้าที่ 2 ของยาย กับแม่ ลูกคนที่5 ซึ่งแต่เดิมที่ดินเคยเป็นเจ้าของที่ดินแต่ต่อมาไดโอนให้น้าสาว หลังจากนั้น 3 ปีให้หลังน้าสาวได้เสียชีวิตเพราะโรคเบาหวาน ซึ่งหลังจากนั้นป้ายังไม่ได้ไปทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินอีกเลย แต่ที่ดินดับกล่าวนั้นได้ปั้ม ห้ามจำนอง ห้ามขายไว้ ต่อมา ทายาทลูกชายคนที่ 1 มาขอแบ่งที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าตนมีสิทธิ์เพราะเป็นลูกของลุงคนที่1 ไม่ทราบว่าเคสดังกล่าวนี้ ควรทำอย่างไรคะ เพราะทางดิฉันได้เคยลองศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมรดกที่ดิน มานิดหน่อยค่ะว่า กรณีเจ้าของที่ดินตาย ผู้ที่มีสิทธิ์ตามลำดับทายาท 1.ทายาทของผู้ตาย โดยน้าสาวนั้นเป็นสาวโสด 2.พ่อ แม่ ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว 3.พี่น้องที่คลอดตามกันมา จากพ่อแม่เดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเหลือ ป้า และแม่ เป็นต้น ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีค่ะ เพราะปัจจุบันที่ดินดังกล่าว ไม่มีชื่อผู้ถือครอง....
ผู้แสดงความคิดเห็น nutsupan วันที่ตอบ 2015-01-22 17:52:35


ความคิดเห็นที่ 41 (3435832)

รบกวนสอบถามค่ะ ที่ดินเป็นที่ดินร่วม คือ มีชื่อ 3 คน คือแม่ ป้าและลุง ซึ่งแม่ ป้า ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ลุงตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แก่มากแล้วทราบข่าวว่าป่วย แม่มีลูก 2 คน คือฉันและพี่ชาย ป้ามีลูกทั้งหมด 4 คน ส่วนลุงมีลูกและเมียทั้งหมดนับไม่ถ้วน ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่มีทะเบียนสมรสทั้งสิ้น ในที่ดินผืนนี้ มีบ้ามนปลูกอยู้แล้วทั้งหมด 2 หลัง คือของฉันและของป้า ส่วนของลุงไม่มีบ้าน ซึงบ้านที่ปลูกอยู่อยู่ตั้งแต่แม่ปลูก แต่ลุงชอบด่าว่าที่ของเค้าถึงหน้าบ้านของฉัน ซึ่งดูเหมือนเค้าจะต้องการปิดทางออก ซึ่งที่ดินตรงนี้ไม่ได้มีการแบ่งแบบเป็นของใครของมัน ไม่ทราบว่าฉันจะต้องทำอย่างไรในการขอแบ่งใหเป็นเรื่องเป็นราว และค่าใช้จ่ายจะสูงใหมค่ะ เพราะเท่าที่ฉันเคยชวนแบ่งแล้วดูเหมือนจะไม่มีใครอยากจา่ยเงิน และถ้าเกิดการแบ่งบ้านที่ปลูกอยู่ 2 หลังจะต้องมีการรื้อถอนหรือไม่ค่ะ

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจี๊ยบ (Kaewaumpai_s-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-18 09:58:14


ความคิดเห็นที่ 42 (3436581)

 

 แม่ตายปี2540แล้วพี่ชายคนโตจะมาขายบ้านปี2558แต่พี่ชายคนนี้ได้ออกจากบ้านไปแล้วๆเขาจะมาขายบ้านหลังนี้โดยน้องชายและน้องสาวอาศัยบ้านแม่อยู่อยากจะทราบว่าพี่ชายคนโตมีสิทธิที่จะขายบ้านหลังนี้ไหมแต่แม่ไม่ได้แบ่งมรดกให้ใครโฉลดที่ดินยังเป็นชื่อแม่อยู่พี่ชายคนโตแต่งงานออกไปแล้วแต่จะมาฟ้องเรื่องขายบ้านได้ไหมค่ะ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาด้า วันที่ตอบ 2015-07-02 20:45:41


ความคิดเห็นที่ 43 (3438218)

 ที่ดินย่าสามารถโอนไห้หลานได้เลยไหมคับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อานนท์ หอมขจร (seang_u-thai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-11 08:51:04


ความคิดเห็นที่ 44 (3439015)

 คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตและไม่ให้การรับประกัน 100% เงินกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% ถ้าคุณสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com มีข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อ:
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่:
จำนวนเงินที่ต้องการ:
เวลา:
อายุ:
เพศ:
อาชีพ:
ไม่มีโทรศัพท์:
ขอบคุณ
นางแมรี่
ผู้แสดงความคิดเห็น Mrs Mary (marycoleloanscompany3-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-02 13:19:25


ความคิดเห็นที่ 45 (3439253)

 คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตและไม่ให้การรับประกัน 100% เงินกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% ถ้าคุณสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com มีข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อ:
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่:
จำนวนเงินที่ต้องการ:
เวลา:
อายุ:
เพศ:
อาชีพ:
ไม่มีโทรศัพท์:
ขอบคุณ
นางแมรี่
ผู้แสดงความคิดเห็น Mrs Mary (marycoleloanscompany3-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-20 14:22:58


ความคิดเห็นที่ 46 (3439652)

รบกวนหน่อยคับ แม่โอนโฉลดที่ดินให้พี่ชายคนโตและพี่น้องมีสิทธิคัดค้านไม่คับและพีชายคนโตมีสิทธิไม่ให้พีน้องได้ไม่คับถ้ามีพี่น้อง5คนแต่พี่แบ่งให้แค่4คนครับได้หรือป่าวครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บังลอน (fandyod-at- hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-14 18:35:06


ความคิดเห็นที่ 47 (3439861)

 อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ

คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
ธุรกิจของตัวเองของคุณ?
A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
B) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
C) รวมหนี้
ชื่อ: ..........................................
ประเทศ: .........................................
ที่อยู่: ..........................................
สถานะ: .......................................
เพศ: ................................................ ...
อายุ ................................................. ....
วงเงินกู้ที่จำเป็น: .........................
เงินกู้ระยะเวลา: ...................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
รายได้รายเดือน: .....................................
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Mrs Mary (marycoleloanscompany3-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-28 14:04:45


ความคิดเห็นที่ 48 (3440021)
สวัสดี,
 ฉันนายเฟรดริกริชาร์ดผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชน
เวลาชีวิตของเงินให้สินเชื่อที่มีโอกาส
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการ
เพื่อขอยืมเงิน
เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ?
คุณได้รับการปฏิเสธ
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
คุณจำเป็นต้องมีการรวมเงินกู้หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย?
ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
ที่ผ่านมาเรายืมออกไปงานเลี้ยง
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือต้องการเงิน
จ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ที่. ผมต้องการที่จะ
ใช้นี้
ปานกลางแจ้งให้ทราบว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย เชื่อถือได้และผลประโยชน์และ
เงินกู้ ดังนั้นคุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ :.
fredrickrichardcompany@gmail.com

ข้อมูลของผู้กู้
 1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
 2) ประเทศ: .............................. ................ .............
 3) ที่อยู่: .............................. ............... ............
 4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
 5) เพศ: .............................. ................ ..............
 6) สถานะ: .............................. ................ ...
 7) อาชีพ: .............................. ................ .......
 8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
 9) ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน: .....................
 10) รายได้รายเดือน: .............................. .. .............
 11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
 12) เงินกู้ยืมระยะเวลา ............... ...
 13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ..............
 14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
 15) คุณเคยใช้มาก่อน .............................. ...

 ขอบคุณ
Mr. Fredrick
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr. Fredrick (fredrickrichardcompany-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-06 06:50:52


ความคิดเห็นที่ 49 (3440030)

 สวัสดี,

 
ที่จะต้องแนะนำตัวเองเจ้าหนี้ส่วนตัวของฉันนางแมรี่โคลให้เงินกู้ 2% ต่อปี นี้โอกาสทางการเงินที่ขั้นตอนของประตูนำไปใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณเร็วขึ้น มีโอกาสมากมายที่ออกมีกำลังมองสำหรับความช่วยเหลือทางการเงินและทุกที่และแม้ตอนนี้พวกเขายังไม่ได้รับสามารถที่จะได้รับ แต่นี้โอกาสทางการเงินที่ขั้นตอนของประตูและทำให้ไม่สามารถที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะช่วยให้บุคคลทั้งสอง บริษัท ธุรกิจชายและหญิง การกู้ยืมเงินในช่วงที่มีอยู่จำนวนมากจากการเลือกของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราโดยอีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com
แบบฟอร์มไปกรอกใบสมัครเครดิตและส่งกลับมา
 
ชื่อเต็ม ....................................
 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ............................
 
สถานะ ...........................................
 
ที่อยู่ ......................................
 
สถานะ ..............................
 
อายุ .............................................
 
คุณถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้? ................... - ....
 
................................. สถานะ
 
การกู้ยืมเงินที่จำเป็นเป็นเงินกู้ .....................................
 
ระยะเวลาเงินกู้ .................................
 
ทำงาน ....................................
 
รายได้ต่อเดือน .............................
 
ยืนยันนี้เราจะส่งเงื่อนไขของเราพร้อมกับกำหนดการชำระเงินและถ้าคุณยอมรับคุณจะได้รับเงินกู้ภายใน 48 ***โมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความจำเป็นเร่งด่วนในการได้รับเงินกู้
ผมยินดีที่จะส่งตอบรับคำของคุณ
 
ขอบคุณ
นางแมรี่
ผู้แสดงความคิดเห็น Mrs Mary (marycoleloanscompany3-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-07 13:18:01


ความคิดเห็นที่ 50 (3440203)

 สวัสดี,

 ฉันนายเฟรดริกริชาร์ดผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชน
เวลาชีวิตของเงินให้สินเชื่อที่มีโอกาส
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการ
เพื่อขอยืมเงิน
เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ?
คุณได้รับการปฏิเสธ
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
คุณจำเป็นต้องมีการรวมเงินกู้หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย?
ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
ที่ผ่านมาเรายืมออกไปงานเลี้ยง
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือต้องการเงิน
จ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ที่. ผมต้องการที่จะ
ใช้นี้
ปานกลางแจ้งให้ทราบว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย เชื่อถือได้และผลประโยชน์และ
เงินกู้ ดังนั้นคุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ :.
fredrickrichardcompany@gmail.com

ข้อมูลของผู้กู้
 1) ชื่อเต็ม: ........... ............... ..........
 2) เมือง: ...... ................ .............
 3) ที่อยู่: ................. ............
 4) รัฐ: ............. .............. ..
 5) เพศ: ....... ................ ..............
 6) สถานะ: ........ ................ ...
 7) อาชีพ: ...... ................ .......
 8) หมายเลขโทรศัพท์: ............... 
 9) ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน: .....................
 10) รายได้รายเดือน: ....... .. .............
 11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............. .......
 12) เงินกู้ยืมระยะเวลา ............... ...
 13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ..............
 14) ศาสนา: .................... ..........
 15) คุณเคยใช้มาก่อน .............................. ...

 ขอบคุณ
Mr. Fredrick Richard
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr. Richard Fredrick (fredrickrichardcompany-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-18 05:46:26[1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล