ReadyPlanet.com


สิทธิผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา และสิทธิผู้เสียหาย ในคดีอาญา


        หากต้องตกเป็นผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาแล้ว  ก็ควรได้รู้ว่าสิทธิผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาในคดีอาญานั้นมีเช่นไร  ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า เมื่อถูกจับแล้วผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ตนไว้วางใจทราบถึงการถูกจับ

        พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาแจ้งให้ถูกจับหรือผู้ต้องหาทราบในโอกาสแรกว่าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังนี้

1. พบหรือปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว

2. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน

3.ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาตได้พอสมควร และขอปล่อย***คราวระหว่างสอบสวน

4.ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

 

เมื่อตกเป็นจำเลยในคดีอาญาแล้ว จำเลยมีสิทธิดังนี้

1. ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม และขอปล่อย***คราวระหว่างพิจารณา

2. แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้น ตลอดจนศาลอุทธรณ์และศาลฎ๊กา

3.ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

4.ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานและคัดสำเนา

5.ตรวจดูสำนวนและคัดสำเนาหรือรับรองโดยเสียค่าธรรมเนียม

6. ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน

 

สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

1. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

2.ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนด้วยความเต็มใจ

3.คัดค้านการปล่อยตัวผู้ต้องหา***คราว

4.ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน

5.ได้รับการแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องของพนักงานอัยการและผู้เสียหายก็มีสิทธิยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองต่อศาลได้

6.ยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ กรณีพนักงานอัยการยื่นฟ้อง

7.สิทธิในการอุทธรณ์  ฎีกา

 ผู้ตั้งกระทู้ ทีมงาน jollaw :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-19 23:29:32 IP : 124.122.94.220


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล