ReadyPlanet.com


พินัยกรรม


 กรณีที่เราทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไปแล้ว ซึงป้าทำให้กับหลาน ต่อมาป้าต้องการเปลี่ยนพินัยกรรม จึงไปทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองอีกฉบับหนึ่ง โดยให้หลานอีกคน  จะทำให้พินัยกรรมที่ทำครั้งก่อนมีผลเป็นโมฆะหรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ ไพรัช :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-29 17:04:06 IP : 223.206.35.77


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3379018)

ปพพ.มาตรา 1694 ถ้าจะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนด้วยพินัยกรรมฉบับหลัง การเพิกถอนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อพินัยกรรมฉบับหลังนั้นได้ทำตามแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้

ปพพ.มาตรา 1697 ถ้าผู้ทำพินัยกรรมมิได้แสดงเจตนาไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น และปรากฎว่าพินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังขัดกัน ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับก่อนเป็นอันเพิกถอนโดยพินัยกรรมฉบับหลัง เฉพาะส่วนที่มีข้อความขัดกันนั้นเท่านั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมกฎหมาย jollaw วันที่ตอบ 2013-05-29 20:45:45 IP : 171.99.130.153[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล