ReadyPlanet.com


อยากได้บุตรมาอุปการะดูแลเองทั้งๆที่ส่งค่าเลี้ยงดูตลอด


คือว่าดิฉันให้แม่สามีเป็นคนเลี้ยงดูบุตรเนื่องจากแม่สามีอยากเลี้ยงหลานสาวแต่ดิฉันเลี้ยงเองมา 3  เดือน และช่วงปิดเทอมก็ไปรับมาดูแลเอง แต่พอเลิกกับสามีที่ไม่ได้สมรสและไม่ได้จดทะเบียน เราจะมีสิทธิมากน้อยแค่ไหนค่ะที่จะได้บุตรมาดูแลเองผู้ตั้งกระทู้ ตุ๊กแก (too-dot-kata03-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-24 14:52:10 IP : 125.24.191.204


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3200069)

ผมได้ตอบตามกระทู้ข้างล่างแล้วครัว ถ้าต้องการทราบรายละเอียด ติอต่อ 086 -9022605 ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย วันที่ตอบ 2010-06-24 16:41:15 IP : 58.136.48.162


ความคิดเห็นที่ 2 (3200149)


          1.  เมื่อท่านกับสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  ย่อมไม่มีฐานะเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย  บุตรของท่านนั้น  จึงถือว่าเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย  ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของท่านเพียงฝ่ายเดียว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1546  สามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของท่าน  จึงไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตร  จึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างเป็นผู้เยาว์  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1564  ดังนั้น  ตามกฎหมายแล้ว  จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้สามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู  และค่าการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรได้แต่อย่างใด
        2.  ในฐานะที่เป็นมารดาชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาว์  ย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ได้แต่เพียงผู้เดียว  ในอันที่จะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์  และกำหนดที่อยู่ของบุตรได้ด้วย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1566, มาตรา 1567

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1546 
เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 1564  บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์
บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้

มาตรา 1566  บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มารดาหรือบิดาตาย
(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย
(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน
(5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

มาตรา 1567  ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ
(1) กำหนดที่อยู่ของบุตร
(2) ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
(3) ให้บุตรทำการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป
(4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงาน วันที่ตอบ 2010-06-24 22:16:53 IP : 119.31.79.34


ความคิดเห็นที่ 3 (3200155)

เพิ่มเติม ครับ

ในกรณีของคุณนั้น มีตัวอย่าง คำพิพากษา ในเรื่องนี้ไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7380 / 2543

โจทก์จำเลยอยู่กินด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 1546 บัญญัติว่า เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น ดังนั้น จึงถือได้ว่าเด็กชาย จ. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์และมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ดังนั้นอำนาจปกครองเด็กชาย จ. นั้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 1566 วรรคหนึ่ง คือต้องอยู่กับโจทก์ซึ่งเป็นมารดาฝ่ายเดียว เมื่อจำเลยมิได้เป็นบิดาตามความหมายของมาตรา 1566 ดังกล่าว การตกลงระหว่างโจทก์จำเลยที่ให้เด็กชาย จ. อยู่ในความปกครองของจำเลยจึงไม่มีผลผูกพันเป็นเหตุให้จำเลยมีอำนาจปกครองเด็กชาย จ. ตามมาตรา 1566 วรรคสอง (6) จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะกำหนดที่อยู่ของเด็กชาย จ. ให้อยู่กับตนตามมาตรา 1567 (1) ได้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยส่งมอบเด็กชาย จ. คืนจากจำเลยตามมาตรา 1567 (4)

ดังนี้กรณีของคุณนั้น มีสิทธิที่จะได้บุตร มาอยู่ในความปกครองของคุณ เพราะตามกฎหมายนั้น ถือว่า คุณเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดที่อยู่ของบุตรได้ และการที่คุณนำบุตรไปให้แม่ของสามีเลี้ยงดู ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองในการกำหนดที่อยู่ของบุตรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายธีรภัทร์ วันที่ตอบ 2010-06-24 23:38:30 IP : 119.31.79.34


ความคิดเห็นที่ 4 (3295394)

 ขอถามเพิ่มเติมจากกรณีข้างบนนะคะ หากฝ่ายชายได้จดทะเบียนรับรองบุตรโดยใช้อำนาจศาลแล้ว (เด็กอายุประมาณ5ขวบ) สามารถนำบุตรไปอยู่ด้วยได้หรือไม่คะ และหากแม่เด็กไม่ยอม ฝ่ายชายจะต้องทำอย่างไรบ้างคะถึงจะสามารถรับลูกไปอยู่ด้วยได้

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักเด็ก วันที่ตอบ 2011-06-24 16:25:08 IP : 49.229.168.38


ความคิดเห็นที่ 5 (4094781)

 ขอถามคะคือดิฉันและสามีอยู่ด้วยกันมา4ปีมีลูก2คนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันต่อมาดิฉันและสามีเลิกทางกันสามีขอแบ่งลูกคนละคนอยากถามว่าสามีมีสิทธ์ทีจะขอลูไปเลี้ยงมั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น nattarinee วันที่ตอบ 2017-12-22 21:57:28 IP : 1.46.10.98[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล